K bankovní unii má výhrady koalice, opozice i prezident

zdroj: CreativeCommons.org; autor: Vasenka

Směrem k bankovní unii, jejíž první fáze by měla začít fungovat už od ledna příštího roku, je slyšet mezi českými politiky, ekonomy i odborníky stále více kritiky. Kromě prezidenta, premiéra, představitelů České národní banky (ČNB) i koaličních stran jisté obavy zaznívají i ze strany ČSSD. Ta však odsuzuje i rezolutní postoj českého premiéra. EurActiv zjišťoval postoj českých politiků.

Bankovní unie je v posledních týdnech v Bruselu jedním z nejskloňovanějších spojení. EU si od jejího vzniku slibuje především možnost přísnějšího dohledu na banky eurozóny, které se v posledních letech dostaly do problémů. Měla by zároveň sloužit jako nástroj, kterým bude možné těmto ohroženým bankám účinněji pomoci.

Na účet tohoto návrhu však zatím v České republice zaznívá především kritika. „Bankovní unie je nesmysl. Jediným cílem je změna statusu quo ve všech oblastech,“ uvedl nedávno prezident Václav Klaus.

Podle českého prezidenta bude bankovní unie sloužit pouze jako „nový kanál pro finanční transfery v rámci EU“, které budou navíc bez jasného politického rozhodnutí a mimo veřejný dohled.

„Cílem bankovní unie je omezit pravomoci národních centrálních bank,“ přidává se k prezidentovi i víceguvernér ČNB Vladimír Tomšík. „Když vytvoříte bankovní unii, tak nákazu paradoxně ještě rozšíříte. Když dáte nemocného do jedné třídy se zdravými, tak ten nemocný zaručeně ostatní nakazí.“

Více pochopení zaznívá z úst poslanců a senátorů, a to i přes fakt, že Parlament vyslovil na konci minulého týdne nesouhlas s ustavením jednoho z klíčových bodů budované bankovní unie – jednotného dohledu Evropské centrální banky (ECB) na finanční ústavy eurozóny (EurActiv 29.10.2012).

„Úvahy nad vznikem bankovní unie jsou jistě správně a já jsem rád, že je tato diskuse na půdě EU otevřená,“ řekl EurActivu poslanec Jan Kubata (ODS).

S tím souhlasí i stínový ministr financí Jan Mládek (ČSSD). „Česká republika by neměla a priori odmítat bankovní unii, ale účastnit se jednání o jejím vzniku a případně vstoupit do bankovní unie po přijetí eura naší zemí,“ sdělil Mládek redakci.

Potřebujeme znát celou podobu

Přestože s myšlenkou vzniku bankovní unie v nějaké podobě souhlasí většina politiků, můžeme slyšet určité připomínky jak ze strany koalice, tak i opozice.

Podle poslankyně Anny Putnové (TOP 09) není možné se k bankovní unii vyjádřit, dokud nebudou známy všechny její parametry. „Nejdříve je potřeba, aby byly předloženy všechny texty o bankovní unii, včetně návrhu na podobu a mechanismus fungování evropského garančního fondu, a teprve poté je možné se na problematiku bankovní unie komplexně podívat a zhodnotit ji,“ řekla redakci Putnová s tím, že se zatím mluví víceméně jen o jednom komponentu EBU a tím je dohled Evropské centrální banky na bankovní ústavy zemí eurozóny.

S tím souhlasí i víceguvernér Tomšík. „Je třeba, aby byly předloženy všechny návrhy v konkrétní podobě,“ uvedl.

Europoslanec Oldřich Vlasák (ODS, ECR) se nejvíce obává plánovaného přenosu dohledu nad činností bank z národní úrovně na ECB. „Směrnice především neúměrně posiluje evropské kontrolní orgány a ohrožuje stabilitu bankovního sektoru členských států, protože počítá s poskytováním vzájemné finanční pomoci mezi jednotlivými členy bankovních skupin,“ vysvětluje Vlasák.

Tento europoslanec tak odkazuje na zatím asi nejčastější obavu, která mezi českými politiky i ekonomy zaznívá. Tou je hrozba, že z dceřiných společností zahraničních bank, které působí v České republice, budou odtékat finanční prostředky na záchranu bank v jiných státech. V Česku je 94 % tuzemských bank ve vlastnictví bank zahraničních.

S tímto se ztotožňuje i opoziční ČSSD. „V této souvislosti naprosto rozumím, že česká  vláda požaduje poskytnutí garancí neúčastnícím se státům, které by minimalizovaly rizika ohrožení jejich finanční stability a integrity jednotného trhu EU,“ řekla EurActivu poslankyně Dana Váhalová (ČSSD). „Je však na vládě, aby sporné věci vyjednala,“ dodává.

Opozice kritizuje Nečasovu hrozbu veta

A právě obava o budoucnost dceřiných bank byla hlavním důvodem, proč český premiér Petr Nečas před posledním summitem uvažoval, že by mohl případný návrh vetovat (EurActiv 17.10.2012).

S tímto radikálním postojem však nesouhlasí sociálnědemokratická poslankyně Váhalová. Podle ní byla chyba, že český předseda vlády „vyhrožoval  vetem“ vůči tomuto projektu bez mandátu Poslanecké sněmovny, nebo alespoň  výboru pro evropské záležitosti. „Dnes potřebuje  pomoc jižní křídlo EU a příště to může být Česká republika,“ říká Váhalová.

S tím souhlasí i její stranický kolega Mládek. „Veto je nejsilnější nástroj, který členská země má a pan premiér s ním vyhrožoval v době, kdy vůbec nebylo jasné, jak bude návrh bankovní unie vypadat.“ Zdůraznil, že nesmíme zapomínat, že otázka bankovní unie je „docela důležitá“ pro budoucnost eurozóny a rozumné fungování eurozóny je zase „docela důležité“ pro blahobyt České republiky.

Dohled Evropské centrální banky na banky eurozóny, který by ECB měla delegovat na národní regulátory, by měl začít od ledna 2013 (EurActiv 19.10.2012). Další body bankovní unie, kterými jsou garanční systém vkladů a fond na řešení problémů bank, by měly být projednávány na zasedání Evropské rady, které se uskuteční 13.–14. prosince.

Stanoviska

„Bankovní unie je nesmysl. Jediným cílem je změna statusu quo ve všech oblastech,“ uvedl prezident Václav Klaus na nedávném semináři Centra pro ekonomiku a politiku.

„Úvahy nad vznikem bankovní unie jsou jistě správně a já jsem rád, že je tato diskuse na půdě EU otevřená,“ řekl redkaci poslanec Jan Kubata (ODS). „Česká republika podporuje snahu Komise problém řešit a předcházet mu, nicméně tak, jak jsou oba dokumenty prozatím stavěny, je třeba, aby Česká republika, nejen vyslovila své připomínky, ale aby i v případě nevůle problémy řešit pohrozila vetem.“

„Nejdříve je potřeba, aby byly předloženy všechny texty o evropské bankovní unii, včetně návrhu na podobu a mechanismus fungování evropského garančního fondu, a teprve poté je možné se na problematiku bankovní unie komplexně podívat a zhodnotit ji. Obecně však platí, že bankovní unie rozšiřuje riziko morálního hazardu na bankovní sektor, omezuje pravomoci ČNB a neřeší hlavní problém eurozóny, to je neschopnost některých vlád splácet své dluhy,“ sdělila EurActivu Anna Putnová (TOP 09).

„Bude velmi záležet na konkrétní formě přenosu pravomocí národních bankovních dohledů na orgány EU. V současné době není zcela jasné, jak takový přenos bude vypadat. Bankovní unie by měla největší smysl, pokud by bankroty bank v jednotlivých zemích sanovala ECB a ne daňový poplatník,“ řekl redakci stínový ministr financí Jan Mládek (ČSSD). „Vyhrožování vetem v případě bankovní unie bylo od pana premiéra silně nezodpovědným krokem. Veto je nejsilnější nástroj, který členská země má a pan premiér s ním vyhrožoval v době, kdy vůbec nebylo jasné, jak bude návrh bankovní unie vypadat.“

„Návrh bankovní unie má zajistit stabilitu zemí Eurozony a celé EU. Je v bytostním zájmu naší otevřené české ekonomiky, aby tento proces byl úspěšný,“ dodala poslankyně opoziční ČSSD Dana  Váhalová. „Česká republika není členem eurozony, ale naše banky mají zahraniční matky a tak se nás to bude také týkat. V této souvislosti naprosto rozumím, že česká  vláda požaduje poskytnutí garancí neúčastnícím se státům, které by minimalizovaly rizika ohrožení jejich finanční stability a integrity jednotného trhu EU.  Je však na vládě, aby sporné věci vyjednala.“

„Směrnice především neúměrně posiluje evropské kontrolní orgány a ohrožuje stabilitu bankovního sektoru členských států, protože počítá s poskytováním vzájemné finanční pomoci mezi jednotlivými členy bankovních skupin. Hrozí tak riziko, že z dceřiných společností zahraničních bank, které působí v České republice, budou odtékat finanční prostředky na záchranu bank v jiných státech,“ řekl novinářům eurposlanec Oldřich Vlasák (ECR). „Na druhou stranu je však potřeba zdůraznit, že náš stát se nebrání bankovnímu dohledu jako takovému ze strany Evropské centrální banky, vždyť jsme součástí společného trhu a společných pravidel v rámci Společenství. Rozhodně bychom se měli i nadále účastnit veškerých jednání a prosazovat naše připomínky. V rámci vyjednávání bankovního dohledu nám musí být dány pro naše banky jasné garance.“