Gruzínský prezident usiluje o posílení spolupráce s EU

Prezident Michail Saakašvili a předseda Komise José Manuel Barroso se dohodli na posílení gruzínsko-evropských vztahů. Někteří evropští politici však EU kritizují za to, že v rámci své politiky sousedství nedělá dost.

Souvislosti:

Rada pro spolupráci mezi EU a Gruzií přijala 14. listopadu 2006 pětiletý akční plán pro Gruzii v rámci Evropské politiky sousedství (ENP), v rámci níž EU sousedským zemím nabízí výhodnější obchodní podmínky, finanční pomoc a zjednodušení vízové povinnosti.

EU se snaží posílit vztahy se sousedními zeměmi prostřednictvím ENP, nenabízí jim tím ale perspektivu budoucího členství.

Témata:

Na včerejší společné tiskové konferenci Barroso přivítal reformní úsilí, které Gruzie vyvíjí. Uvedl, že reformní proces zemi pomohl rozvinout se do podoby „moderní, tržně orientované demokracie“.

Barroso Saakašviliho povzbudil k dalším krokům na této cestě. Na oplátku mu přislíbil podporu a oznámil, že EU a Gruzie budou těsněji spolupracovat v otázkách týkajících se regionu, energetiky a budou usilovat o zjednodušení vízové povinnosti

Na své třídenní návštěvě Bruselu Saakašvili vyjádřil své odhodlání přiblížit svou zemi Evropské unii. Na tiskové konferenci uspořádané nadací German Marshall Fund ale uvedl: „Neklepeme na brány členských zemí EU, jelikož nechceme nikoho podráždit.“

Stanoviska:

Gruzínský prezident Michail Saakašvili přivítal posílení sousedské politiky a vyzval EU, aby jí posilovala i nadále. Zdůraznil, že „transformační síla, kterou EU disponuje se často podceňuje“ a poukázal při tom na ambiciózní reformní program ve své zemi.

Estonský prezident Thomas Ilves zdůraznil, že naděje na další rozšiřování EU po přijetí současných kandidátských zemí jsou malé. Ilves kritizoval ENP za to, že „transformační úsilí má malou ‘koňskou sílu’“. Podle Ilvese EU nabízí příliš málo, ale zároveň toho chce v rámci stávajícího politického rámce transformovat příliš mnoho.

Švédský ministr zahraničí Carl Bildt uvedl: „Musíme si více uvědomit, jakou moc máme a využívat jí. Musíme si uvědomit, co se stane, když nevyužijeme naší ‘soft power‘“. Dodal ještě: „Naše dveře musí být otevřené, jinak by se transformační ‘soft power’ mohla obrátit proti nám.“

„Musíme vyvíjet nástroje ENP a použít při tom všechny nástroje, jako jsou obchod a rozvoj. Akční plány slouží jako řídící princip pro vnitřní reformy (zemí jimž je ENP určena)“, zdůraznil Bildt.

Vysoký zmocněnec pro společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU Javier Solana zdůraznil, že vztahy EU s Gruzií jsou „hluboké a těsné“ a vyjádřil svou spokojenost s nedávno podepsaným akčním plánem ENP.