Gordon Brown odmítl referendum o nové smlouvě EU

Britský premiér Gordon Brown během svého pondělního vystoupení v britském parlamentu odmítl svolat referendum o nové smlouvě EU, jejíž finální text byl schválen na neformálním summitu minulý týden.

Gordon Brown v pondělí čelil v dolní komoře britského parlamentu kritice opozičních konzervativců. Jejich lídr David Cameron obviňuje premiéra z nedodržení slibu, kterým se labouristé ve svém volebním manifestu v roce 2005 zavázali svolat referendum o návrhu euroústavy.

Britský premiér nicméně tvrdí, že nová smlouva není v žádném případě euroústava, a proto referendum není nutné. Navíc všechny výjimky, které si Velká Británie vyjednala již během červnového summitu, zůstaly v konečné verzi textu nové smlouvy zachovány.

Britský premiér proto neváhal říci: „Opatření, která jsme vyjednali, chrání britský národní zájem.“ Gordon Brown také podmínil svůj souhlas s textem nové smlouvy dodržením všech britských podmínek. Velká Británie si vyjednala výjimky zejména v oblasti vnitřních věcí jako je sociální systém, daně, vnitřní bezpečnost, ale také pro ni nebude právně závazná Charta základních práv.

Británie se bude moci do všech těchto oblastí v rámci EU zapojit, nicméně by o tom měl rozhodovat britský parlament. Tuto klauzuli by měl obsahovat ratifikační zákon o nové smlouvě EU.

Gordon Brown také řekl, že Velká Británie po příštích šest let bude proti jakékoli institucionální změně v EU. Unie by se podle něj měla nyní zaměřit na zlepšení konkurenceschopnosti nebo životního prostředí. Spolu s britským ministrem zahraničí Davidem Millibandem zveřejnil premiér zprávu, v níž upřesňuje priority, které bude Británie v příštích letech v rámci EU sledovat. Najdeme mezi nimi liberalizaci energetického a komunikačního trhu, reformu rozpočtu 2008-2009 a také společné zemědělské politiky.