Francouzské snahy nevedly k obnovení debaty o evropské ústavní smlouvě

Francouzské návrhy na možné zredukování textu ústavní smlouvy do kratšího dokumentu odmítlo Německo, Itálie a Lucembursko. Předsedající Rakousko si uvědomuje, že diskuse o smlouvě odhaluje velké rozpory mezi představami jednotlivých členských zemí. I rakouská vláda má k ústavě výhrady a neplánuje během svého předsednictví další projednávání textu.

Přestože se Francie snaží mít v diskusi o evropské ústavní smlouvě vůdčí roli, ani francouzští politici nejsou schopni mluvit jedním hlasem. Německo chce ponechat otázky budoucnosti evropské ústavní smlouvy na své předsednictví v první polovině roku 2007.

Také Komise odložila otázku ústavní smlouvy do roku 2007. Předseda Komise José Manuel Barosso prohlásil, že ještě není vhodná doba. Evropští občané podle něj nežádají vylepšení textu ústavy, ale spíše „změny ovzduší“ v Unii.

Pro Evropský parlament je především důležité mít evropskou ústavu v roce 2009. Stejně jako Německo podporuje EP zachování aktuální podoby textu smlouvy.

Berlín i Brusel čekají na výsledky voleb ve Francii a v Nizozemí, které proběhnou na jaře 2007, než se pustí do vážného jednání o evropské ústavní smlouvě. Zpráva o „budoucnosti Evropy“, očekávaná v červnu 2006, tak nebude představovat příliš významný zlom v této debatě. Podle nejmenovaného specialisty Evropské komise „text evropské ústavní smlouvy zůstane z 90% nezměněný. Žádná vláda není připravená na opětovné vyjednávání textu. Budou provedeny jen drobné úpravy, tak aby ústava byla přijatelná pro Francii a Nizozemí.“ Komise se podle něj bude snažit přesvědčit tyto dvě země, ve kterých byla evropská ústava odmítnuta v referendech, aby o smlouvě hlasovaly znovu.