Francie udělala první krok k ratifikaci Lisabonské smlouvy

V pondělí 4. února se ve Versailles vyslovila většina francouzských senátorů a poslanců pro změnu ústavy, která byla nutná pro ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Souvislosti:

Aby vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která přizpůsobuje fungování institucí EU realitě po rozšíření let 2004 a 2007, musí ji ratifikovat všechny členské státy. Smlouvu již schválilo Maďarsko, Slovinsko, Malta a 4. února ji téměř jednomyslně ratifikoval rumunský parlament.

Po více než dvou letech po odmítavém výsledku referenda, který pohřbil návrh euroústavy, ve Francii schválili poslanci a senátoři během společného zasedání ve Versailles změnu francouzské ústavy nutnou pro ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Témata:

Na základě změny byla z ústavy vymazána fráze „Smlouva ustavující ústavu pro Evropu podepsaná 29. října 2004“. Nová verze říká, že se Francie „může podílet na Evropské unii za podmínek, které určuje Lisabonská smlouva upravující Smlouvu o EU a Smlouvu ustavující Evropská společenství“.

Celkem se hlasování zúčastnilo 893 zákonodárců, z nichž 560 se vyslovilo pro a pouze 181 proti. Pro přijetí změny bylo nutné získat 445 hlasů. Vládní strana UMP prezidenta Nicolase Sarkozyho zůstala až na výjimky jednotná a podpořila změnu ústavy, nicméně Socialistická strana (PS) potvrdila svou názorovou roztříštěnost. Oficiální stanovisko PS přijaté v lednu 2008 doporučovalo socialistickým zákonodárcům zdržet se hlasování. Rady vedení však uposlechlo pouze 142 poslanců a senátorů PS, 121 hlasovalo proti a 32 podpořilo ústavní změnu. Francouzští komunisté hlasovali proti.

Stanoviska:

Francouzský premiér François Fillon před hlasováním zákonodárcům řekl: „Těm, kteří z formálních důvodů pochybují o způsobu schválení Lisabonské smlouvy parlamentní cestou a těm, kteří jsou ze základních důvodů proti této smlouvě, chci položit jednoduchou otázku: chcete skutečně znovu obnovit Evropu nebo dáváte přednost jejímu zablokování?“

Jean-Pierre Bel za skupinu senátorů PS spolu s bývalým francouzským ministrem zaharaničí Pierrem Moscovicim za poslance PS vyslovili podporu Lisabonské smlouvě. Oba shodně litují toho, že o ní nebudou moci hlasovat francouzští občané.

Další kroky:

Ještě tento týden by se měly obě komory francouzského parlamentu vyslovit k Lisabonské smlouvě. Národní shromáždění by o ní mělo hlasovat ve čtvrtek odpoledne a Senát zřejmě v noci ze čtvrtka na pátek. Francie by se tak mohla stát pátou zemí, která ratifikovala Lisabonskou smlouvu.