Francie a Německo: Bez Lisabonské smlouvy nepodpoříme další rozšíření EU

Francie a Německo daly v sobotu na Hluboké jasně najevo, že nepodpoří rozšíření EU, pokud nebude ratifikována Lisabonská smlouva. Ministři zahraničí jednali 28. března na zámku Hluboká nad Vltavou se svými protějšky z kandidátských a potenciálně kandidátských států.

Druhý den jednání na Hluboké v rámci Gymnichu – neformálního setkání ministrů zahraničí sedmadvacítky – byl věnován především západnímu Balkánu. Přiblížení zemí západního Balkánu k EU je jednou ze zahraničněpolitických priorit českého předsednictví EU.

České předsednictví vydalo prohlášení, v němž se píše, že „směřování (zemí západního Balkánu)  ke členství v EU se musí zakládat na pokroku dosaženém danou zemí, striktním plnění daných podmínek a provádění nezbytných politických a hospodářských reforem“. Velký význam bude mít pro další vývoj průběh voleb, které se v některých zemích regionu budou konat.

EU bude velmi pozorně sledovat, zda se podaří těmto státům zajistit svobodné a spravedlivé volby v souladu s mezinárodními standardy. Stabilizační a asociační proces zůstává i nadále základním rámcem pro směřování západního Balkánu do EU. České předsednictví vítá, že 1. dubna vstoupí v platnost Stabilizační a asociační dohoda s Albánií.

Nad dalším rozšířením EU však visí otazník kvůli zpožděnému ratifikačnímu procesu Lisabonské smlouvy, která má zefektivnit fungování rozšířené EU. Francouzský ministr zahraničí Bernard Kouchner v sobotu na Hluboké řekl: „Nebude další rozšíření, pokud nebude Lisabonská smlouva.“ Stejný názor sdílejí i němečtí diplomaté. Srbský ministr zahraničí Vuk Jeremič varoval, že pokud EU zavře, byť i jen dočasně, dveře zemím západního Balkánu, situace se v regionu výrazně zkomplikuje. Švédský ministr zahraničí Carl Bildt a jeho britský protějšek David Miliband se naopak vyslovili pro pokračování procesu rozšíření. David Milliband řekl: „Dveře do EU nejsou zavřené.“