Firmy se mají podílet na vzdělávání, čeští podnikatelé se tomu nebrání

zaměstnanost v EU

@ Shutterstock

Evropě chybí technicky zdatní lidé. Uvědomují si to jak evropské instituce, tak i čeští podnikatelé, kteří znovu začínají podporovat vzdělávání.

Ekonomický růst jde ruku v ruce se zaměstnaností a vzděláváním. Evropská unie se proto rozhodla pobídnout členské státy k tomu, aby se zamyslely nad svými vzdělávacími systémy. Trh práce v Evropě se totiž v posledních letech výrazně změnil a vysokoškoláci mnohdy nemohou najít vhodné uplatnění, zatímco o technicky vzdělané mladé lidi je v řadě zemí nouze.

„V současnosti roste poptávka po technicky zaměřených pracovnících. Mladí lidé s technickým vzděláním tak mají šanci uplatnit se nejen u nás, ale i v zahraničí,“ uvádí Národní ústav pro vzdělávání (NÚV).

Česká republika má v porovnání s ostatními členskými zeměmi vysoký počet technicky vzdělaných mladých lidí. Souvisí to s tím, že je navzdory své malé rozloze významnou evropskou průmyslovou zemí. V EU dokonce zaujímá 12. místo, řadí se hned za Belgii či Rakousko.

zaměstnanost v EU

Zdroj: NÚV

Bez kvalifikovaných zaměstnanců se firmy nemohou rozšiřovat

Technické dovednosti jsou tak na domácím pracovním trhu žádané. Uplatnění v průmyslových podnicích nachází až třetina mladých Čechů a poptávka zaměstnavatelů nadále trvá. „Roste zájem o čerstvé absolventy a znovu narůstá ochota podniků zapojit se do vzdělávání a přípravy budoucích učňů,“ vysvětluje NÚV. Bez schopných pracovníků totiž firmy nemohou rozšiřovat výrobu.

Podporu studentů ze strany firem řeší i ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. „Je třeba legislativně upravit spolupráci mezi zaměstnavateli a školami, která by umožnila zaměstnavatelům ve větší míře finančně podporovat učňovské nebo střední odborné školy. To po nás žádají hlavně velké společnosti,“ říká ministryně školství Kateřina Valachová.

Učňů ubývá, ale řemesla se postupně vrací na výsluní. Více >>>>

Země EU by měly modernizovat systém vzdělávání

Posílení vazeb mezi školami a zaměstnavateli je také novým tématem pro evropské instituce. Europoslanci se v současné době zabývají Novou agendou dovedností pro Evropu, která má vést k modernizaci vzdělávání a odborné přípravy v Evropě.

Podle europoslankyně Martiny Dlabajové (ANO, ALDE), která je za projednání Nové agendy v Evropském parlamentu zodpovědná, má Evropská unie v oblasti vzdělávání jen omezené, koordinační pravomoci. Přesto však věří, že Unie poskytne členským státům návod, jak modernizovat vzdělávání, aby se neprohlubovala propast mezi dovednostmi absolventů škol a nabídkou zaměstnaní.

„Problém tkví ve špatně nastaveném vzdělávacím systému,“ komentuje Dlabajová (ANO, ALDE). Ve své zprávě, na které pracovala společně s bulharským kolegou Momchilem Nekovem (S&D), prosazuje mimo jiné princip „učení se prací“. Europoslanci také kladou důraz na rozvoj vědních, technologických a inženýrských oborů a také kvalitní vzdělávání učitelů. „Musíme lépe předvídat budoucí požadavky na dovednosti, které bude trh práce potřebovat během příštích let,“ dodává.