Evropští politici chválí Sarkozyho předsednictví

Členové Evropského parlamentu a jiní klíčoví evropští politici se vyjádřili k francouzskému vedení EU a především k působení Nicolase Sarkozyho. Francouzské předsednictví pod jeho vedením reagovalo na velké globální krize. Zároveň to byl on, který na posledním summitu EU zajistil přijetí „klimatického balíčku“.

Sarkozy: „Miloval jsem tu práci“

Nicholas Sarkozy na konci summitu, který se konal na sklonku minulého týdne, prohlásil, že vést Unii byla „fascinující“ zkušenost, která v mnoha ohledech změnila jeho myšlení.

„Evropa mě změnila“ řekl francouzský prezident, který také tvrdí, že jako důsledek jeho aktivit se také začala měnit samotná Evropa. „Začínáme měnit způsoby, jak se věci v Evropě dělají, tj. začínáme méně mluvit a více jednat.“

Ve svém projevu během včerejšího zasedání Evropského parlamentu Sarkozy opět potvrdil svá slova z minulého týdne. „Miloval jsem tu práci a doufám, že ti, co mě nahradí, budou milovat svou práci stejně tak.“

Sarkozy sklidil uznání zejména za bleskovou reakci na globálni krizi, která propukla v druhé polovině roku. Sarkozy přiznává, že krize velice zlepšila jeho profil politického leadera.

„Pozice Evropy je dnes silnéjší, než na začátku francouzského předsednictví.“ Tak shrnul své působení v pozici předsedy Evropské rady.

Následně ale zdůraznil, že suverenita členských zemí zůstává nedotčena. „Evropa není nepřítelem států a státy nejsou nepřítelem Evropy“ řekl. „Když se nebudeme snažit porozumět problémům demokratických vlád států EU, nemůžeme svých dosáhnout cílů.“

Hodnocení Sarkozyho v čele EU: „superpředseda“ nebo „korouhvička“?

Celkově hodnotí evropští leadři francouzské předsednictví velice kladně. Energie, dynamika, vášeň byla slova běžně uživaná pro popis Sarkozyho „vysokorychlostního“ stylu politiky.

Předseda evropské parlamentní frakce EPP-ED Joseph Daul, člen francouzské vládnoucí strany (které předsedá Nicholas Sarkozy), oceňuje „pozoruhodné výsledky“ francouzského předsednictví, které učinilo Evropu „političtější … respektovanou na světových fórech, hrající vedoucí roli v mezinárodních jednáních.“

Tato panevropská a globální politika Nicolase Sarkozyho byla předsedou socialistické frakce Evropského parlamentu Martinem Schulzem charakterizována slovem „superpředsednictví“. „Vaše předsednictví bylo celkem dobře zvládnuté, myslím, že o něm můžeme mluvit jako o pozitivní zkušenosti,“ dodává Schulz.

Zatímco nekteří oslavují francouzské předsednictví jako období, kdy se EU stala patrně poprvé globálním politickým hráčem, na kterého se upírá světová pozornost, jiní kritizují francouzské předsednictví za přehnané ambice „udělat všechno najednou“.

Francouzský člen evropské frakce Zelených Daniel Cohn-Bendit popsal Sarkozyho jako „korouhvičku, která jeden den ukazuje dobrým směrem a druhý den špatným.“ Sarkozy by podle Cohn-Bendita chtěl „udělat všechno a za každou cenu.“

Člen evropské frakce socialistů v Europském Parlamentu Gilles Savary kritizoval Sarkozyho za přílišnou personalizaci předsednictví. Tahle personalizace podle Savaryho ohrožuje „ducha společenství“, který je spojován se stylem slavných evropských politiků jako Jean Monnet a Jacques Delors. Savary taky tvrdí, že Sarkozy, v spolupráci s předsedou Komise José Manuelem Barrosem, proměňuje charakter evropského projektu. Z „projektu integrace“ se tak stává projekt „kooperace“.

Významný francouzský politolog a odborník na mezinárodní vztahy Dominique Moisi si myslí, že francouzské „předsednictví  bylo celkově pozitivní. Evropa vytvářela dojem, že působí jako klíčový hráč na mezinárodní scéně. V kontextu řešení globální finanční krize tak učinila převzetím a prosazováním Brownova plánu Nicholasem Sarkozym, v kontextu hospodářské krize prosazováním keynesiánských pobídek ekonomice. Na úrovni bezpečnostné politiky sehrálo evropské předsednictví důležitý part při řešení kavkazské krize.“ Moisi si ale současně myslí, že je ještě příliš brzo zhodnotit jestli bylo Sarkozyho vedení takovým úspěchem, za jaký jej označují komentátoři. „Uvidíme za šest měsíců, když se skončí české předsednictví, jestli bylo Sarkozyho předsednictví jenom iluzí trvající pár měsíců, která nevyřešila žádný z klíčových problémů, nebo to byl stimul, který posunul Evropu správným směrem.“