EU v roce 2017: Jaké úkoly Unii čekají?

priority EU 2017

© Shutterstock / GraphicStore

EU má pro příští rok stanoveno několik oblastí, ve kterých by měla legislativa projít co nejrychlejším schválením. Brusel se bude soustředit na bezpečnost, energetiku nebo digitální trh.

Evropská komise, Rada a Parlament se dohodly na lepší spolupráci při naplňování priorit EU. Předsedové Jean-Claude Juncker, Robert Fico a Martin Schulz potvrdili tento záměr společným prohlášením.

„Poprvé v historii EU se tři evropské orgány dohodly na omezeném počtu iniciativ zásadního politického významu, které by měly zrychleně projít legislativním procesem,“ uvedl předseda komise Juncker.

EU usiluje o vyšší zaměstnanost, růst a sociální politiku

První z priorit je nový impulz pro zaměstnanost, růst a investice, kterého chce Unie docílit rozšířením a prodloužením platnosti Evropského fondu pro strategické investice. Jedná se o jeden z pilířů takzvaného Junckerova balíčku, jehož cílem je nastartování investic do infrastruktury, výzkumu, inovací a dalších oblastí. EU chce také zapracovat na nástrojích chránících obchod, fungování bankovní unie či unie kapitálových trhů.

Evropská unie se dále zaměří na sociální politiku. Komise, Rada a Parlament se shodly na větší podpoře zaměstnanosti mladých lidí. Za tímto účelem v prosinci Unie spustila evropský sbor solidarity, který má poskytnout uplatnění až 100 000 mladých lidí. EU také začala pracovat na lepší koordinaci sociálního zabezpečení a mobility.

EU bude efektivněji bojovat s terorismem a řešit migraci

Většího pokroku chtějí evropské instituce dosáhnout v oblasti bezpečnosti. Jedním z dosud neschválených návrhů je například systém, který má registrovat otisky prstů cizinců vstupujících do EU a vystupujících do třetích zemí. Komise dále navrhuje zavést systém ETIAS pro cestovní informace a povolení. Státní příslušníci zemí mimo EU by tak museli před cestou do schengenského prostoru získat povolení, a to i v případě, že nemají vízovou povinnost. Součástí důležité legislativy jsou také nástroje umožňující trestní stíhání terorismu, praní peněz a financování terorismu.

Dalším prioritním tématem pro příští rok je společný evropský azylový systém. Jeho reforma se má uskutečnit v duchu odpovědnosti a solidarity a upraven by měl být také dublinský mechanismus určující stát zodpovědný za vyřízení žádosti o azyl. Unie chce lépe plánovat investice do třetích zemí a vytvořit v nich nová pracovní místa a lepší životní podmínky.

EU se zaměří na digitalizaci a energetiku

V EU by měl vzniknout propojený digitální jednotný trh. Má proto dojít k změně právního rámce pro telekomunikace a v oblasti autorského práva. Unie chce také bojovat proti takzvanému geo-blockingu, tedy blokování online nákupu zboží či služeb na základě zeměpisné polohy.

Šestou legislativní prioritou je energetická unie a pokrok v politice týkající se změny klimatu. Komise proto na konci listopadu představila „megabalíček“ návrhů, který má zajistit lepší fungování trhu s elektřinou, zvýšit podíl obnovitelných zdrojů či podpořit energetické úspory. Klíčové pro Unii bude také provádění Pařížské dohody o změně klimatu.

Naplňování priorit EU zhodnotí předsedové v březnu

Předsedové Komise, Rady a Parlamentu dále zdůraznili čtyři oblasti, kterým by v roce 2017 EU měla věnovat speciální pozornost. Jedná se o prosazování společných evropských hodnot a základních práv, boj proti daňovým podvodům, zachování volného pohybu pracovníků a zajištění stability, bezpečnosti a míru.

Společné prohlášení je výsledkem nového závazku stanoveného v dubnové dohodě o zdokonalení tvorby právních předpisů. Unie tak získala nástroje, jak rychleji měnit návrhy v konkrétní opatření, což ji umožňuje efektivněji čelit aktuálním výzvám.

Pokrok při naplňování priorit budou tři evropské orgány monitorovat. První hodnotící setkání se uskuteční v březnu, další pak v červenci a listopadu 2017.