Evropa 2020 potřebuje svůj vlastní rozpočet, říká předsedkyně Výboru regionů

Úvahy, podle nichž by se z části peněz určených na podporu zaostávajících regionů mělo financovat naplňování nové strategie Evropa 2020, jsou podle Mercedes Bresso, předsedkyně Výboru regionů, mylné. Bresso v rozhovoru pro francouzský EurActiv říká, že EU musí pro strategii najít jiný zdroj financování.

Podle Mercedes Bresso byla Lisabonská strategie pro růst a zaměstnanost fiaskem zčásti proto, že se Unii nepodařilo do hry vtáhnout regiony a místní zastupitelstva. Pokud má Evropa 2020 uspět tam, kde předchozí strategie selhala, bude jí třeba ukotvit na úrovni regionů.

Regiony jsou prý za její naplňování připraveny převzít odpovědnost. Jako příklad předsedkyně Výboru uvádí Pakt starostů a primátorů, v němž se zástupci měst dobrovolně zavazují, že překročí unijní energetické a klimatické cíle (k dnešku se k němu připojilo již více než 1.300 starostů, od února jako první český zástupce také město Jeseník).

Otázka finančních zdrojů je ale nevyhnutelná, říká Bresso. „V diskusi je tuto delikátní otázku třeba vyřešit,“ říká a dodává, že na dosažení cílů v oblasti zaměstnanosti, vzdělávání nebo výzkumu nebyly vyhrazeny žádné zvláštní prostředky.

Pro Výbor regionů je důležité, aby strategie Evropa 2020 zůstala od regionální politiky oddělená. Obě politiky mají sice řadu cílů, které k sobě konvergují, ale jinak jsou to pořád dvě různé politiky, které by nebylo dobré provazovat více než je nutné, dodává zástupkyně regionů. „Na strategii Evropa 2020 je třeba uvolnit dodatečné prostředky,“ říká.

Italská socialistka Mercedes Bresso stojí v čele orgánu, který v Bruselu zastupuje zájmy regionů, měst a obcí, od první poloviny února (více o práci Výboru viz LinksDossier). Pokud se jí ovšem tento týden nepodaří obhájit vedení v regionu Piedmont (volby proběhnou ve dnech 28.-29. března), může jako předsedkyně Výboru regionů brzy skončit.

Obhájí-li své postavení, bude Bresso stát v čele shromáždění regionálních a místních zastupitelů v době, kdy v Bruselu bude probíhat bouřlivá diskuse o budoucím nastavení regionální politiky, z které Evropská unie podporuje rozvoj zaostalých regionů, především v nových členských zemích EU.

Bresso je přesvědčena, že k tomu, aby po roce 2013 byla regionální politika efektivnější a přidaná hodnota evropských fondů byla co nejvyšší, bude potřeba stanovit jasné indikátory a standardy (benchmarky), které umožní dopady realizovaných programů posoudit. Je třeba především zavést indikátory dopadů na životní prostředí a sociální měřítko „kvality života“, které by bylo vztažené k HDP, myslí si předsedkyně Výboru.

Diskuse v nadcházejících měsících nabere zřejmě na obrátkách. Výbor regionů připravil zprávu k budoucnosti regionální politiky a během dubna jí hodlá konzultovat s komisařem pro regionální politiku Johannesem Hahnem.

Neméně důležitá je i provázanost budoucí regionální politiky se strategií Evropa 2020. Výbor se bude „zuby nehty“ bránit jakékoliv „renacionalizaci“ některých finančních prostředků vyhrazených na podporu regionů, říká k tomu Bresso.

Rozhovor s Mercedes Bresso si můžete přečíst zde (pouze ve francouzštině).