Europoslanci zvažují omezení reklamy na pivo

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Nicholas Tarling.

Evropský parlament požaduje regulaci reklamy na potraviny a nápoje zaměřené na děti a dospívající mládež. Reklama na pivo, která cílí na mladé, by podle některých poslanců měla být dokonce zakázána úplně. Výrobci ale protestují. Samoregulace je prý naprosto dostačující.

Evropský parlament schválil minulý týden usnesení, ve kterém Evropskou komisi žádá, aby posoudila, „zda není zapotřebí zavést přísnější pravidla pro reklamu, která cílí na děti a mládež“. Podle europoslanců se totiž jedná o skupinu, která na rozdíl od jiných skupin spotřebitelů reklamě často podléhá.

Děti a mládež jsou „citlivější na inzerci potravin s vysokým obsahem tuku, soli a cukru,“ stojí v materiálu. Právě v této věkové skupině prý přitom v poslední době roste počet těch, kteří se „potýkají s důsledky sedavého životního stylu a obezity“.

Poslanci se v dokumentu věnovali především praktikám, které označují za „agresivní nebo klamavou televizní a online reklamu“ cílenou na děti a dospívající mládež. V usnesení zároveň doporučují spuštění vzdělávacích kampaní zaměřených na stravovací návyky a zdravý životní styl dětí.

Je regulace zapotřebí?

Zásadní otázkou nyní je, zda se potravinářské firmy a výrobci nápojů dokáží v oblasti reklamy regulovat sami, nebo zda je třeba, aby zasáhl stát (respektive EU).

Sam Rowe, mluvčí konfederace evropských asociací výrobců nealkoholických nápojů UNESDA, je přesvědčena, že se nejedná o oblast, do které by legislativci měli zasahovat. „Evropský parlament chce, aby se firmy chovaly odpovědně. My to plně podporujeme. Myslíme si, že v oblasti marketingu a ve vztahu k zákazníkům je zapotřebí odpovědný přístup,“ uvedla Rowe. Členy konfederace UNESDA jsou firmy jako Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé Waters, Danone nebo Red Bull.

„Myslíme si, že samoregulace funguje efektivně a rychle,“ dodala mluvčí. Členové UNESDA si prý uvědomují, že jejich výrobky jsou pro děti a mládež přitažlivé, a proto se také už v roce 2006 zavázaly, že ve svých reklamách v televizi, tisku, na internetu a na sociálních sítích nebudou cílit na děti mladší 12 let.

„Takovou reklamu neděláme. Uvědomujeme si, že děti jsou snadno ovlivnitelné, a myslíme si, že rozhodnutí musí učinit rodiče a ne děti,“ uvedla Rowe. Dodala, že členové UNESDA se také dohodli, že v celé EU nebudou své výrobky prodávat na půdě základních škol.

Zákaz reklamy na pivo

Někteří europoslanci chtějí reklamu cílenou na dospívající mládež legislativně omezit. Dánská poslankyně Emilie Turunen (Zelení) například požaduje, aby byl přijat úplný zákaz reklamy na alkohol, která by cílila na mladé.

„Některé země mají přísnou regulaci a jiné k tomu přistupují liberálně. Já bych ale ráda, aby k tomu Evropa měla společný přístup,“ uvedla poslankyně a dodala, že na internetu se skrývají některé nové nástrahy.

Také poslankyně Christel Schaldemose (S&D) věří, že by se výrobcům alkoholických nápojů měla agresivní reklama cílená na mladé úplně zakázat.

„Upřímně řečeno ale nevím, jak velkou podporu tento návrh má,“ uvedla. „Pokaždé, když se začneme zabývat legislativou, objeví se masivní lobbing ze strany výrobců alkoholických nápojů a snaží se regulaci zabránit, protože množství producentů vína a jiných alkoholických nápojů je v Evropě obrovské.“

Dohoda o zodpovědné konzumaci

Simon Spillane je poradcem evropské konfederace pivovarnických asociací Brewers of Europe. Podle něj přísnější regulace není zapotřebí. Pivovary prý i bez ní už před několika lety přistoupili k samoregulaci, která zahrnuje reklamu ve všech médiích.

„Máme samoregulační kodexy a implementační směrnice, které se týkají reklamy na pivo v celé EU – na úrovni regionů, států i firem,“ říká Spillane. „Všechny tyto kodexy zakazují cílit jakoukoli reklamu na pivo na nezletilé. Znamená to, že se jednak reklama nezaměřuje na nezletilé z hlediska obsahu, ale také to, že se taková reklama neobjeví například během vysílání televizního pořadu pro děti nebo v časopise pro dospívající mládež,“ vysvětluje.

Podle Spillana konfederace Brewers of Europe žádnou definici snadno ovlivnitelného spotřebitele nemá. Její samoregulační principy ale zpravidla stanovují, že reklama na pivo nemá být zaměřena na nezletilé a nemá je k jeho konzumaci vybízet. Evropské pivovary navíc nedávno spustily iniciativu EU Beer Pledge, která závazek odpovědné reklamy rozšiřuje také na digitální média a sociální sítě.

Osm největších evropských výrobců alkoholických nápojů v dubnu navíc vydalo společné směrnice, které mají nezletilce chránit před virálním marketingem alkoholu na sociálních sítích a zakazují reklamy, které by mládež sváděly ke konzumaci alkoholu. Takzvanou Dohodu o odpovědném marketingu (Responsible Marketing Pact) podepsaly společnosti jako AB InBev, Bacardi, Heineken, SAB Miller nebo Carslberg, které jsou největšími zadavateli reklamy na alkoholické nápoje na území EU.

Všechny tyto aktivity zjevně ukazují, že potravinářské společnosti a výrobci alkoholických nápojů chtějí jakékoli regulaci ze strany EU zabránit. Jestli to ale europoslance přesvědčí, zůstává otázkou.