EU se těší na diplomatickou službu. Jak ještě dlouho?

Catherine Ashton, vysoká představitelka pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku; zdroj: Rada EU.

Evropská unie bude mít od zítra (1. prosince) nový diplomatický sbor. Pokud se ale unijním institucím nepodaří najít cestu ven z rozpočtové krize, ambice Evropské služby pro vnější činnost by mohly být zásadně ohroženy.

Lisabonská smlouva zítra oslaví své první narozeniny a Evropská unie dostane dárek opravdu neobyčejný – zítra se totiž rozjede obrovská mašinérie v podobě diplomatické služby EU. Bude zaměstnávat na 8 tisíc úředníků, z čehož osminu budou tvořit diplomaté. Radost z narozeninového dárku by mohla zkazit pouze jediná věc – neschopnost institucí domluvit se na podobě unijního rozpočtu pro rok 2011.  

Opravdový start až na Nový rok 

Zítřejší datum ukončí rok handrkování, které se o podobě a uspořádání diplomatické služby odehrávalo mezi unijními institucemi – Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy. Avšak zakončení to bude ryze symbolické. 

Diplomatická služba sice začne fungovat od 1. prosince, ale pouze s těmi nejvýše postavenými úředníky. Kromě šéfky celé mašinérie, vysoké představitelky EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Catherine Ashton, ještě s bývalým kariérním diplomatem Pierrem Vimontem, který bude zastávat funkci výkonného generálního tajemníka, jeho dvěma náměstky Helgou Schmid a Maciejem Popowskim a v neposlední řadě s Davidem O’Sullivanem, který bude zodpovídat za každodenní chod nové instituce (EurActiv 27.10.2010). 

Dalších 1.525 vysokých úředníků, 1.114 z Evropské komise a 411 ze sekretariátu Rady EU, se svých funkcí ujme až na Nový rok.

A zase ten rozpočet 

Jestli se tak ale skutečně stane, je zatím ve hvězdách. Vše bude totiž záležet na unijních institucích, zda se budou schopny do Vánoc dobrat kompromisu ohledně rozpočtu EU pro další rok. 

Rozpočtová jednání se totiž dostala v průběhu posledních týdnů do mrtvého bodu a nic na tom nezměnilo ani smírčí řízení, které se pokoušelo nalézt řešení v polovině listopadu (EurActiv 16.11.2010). Evropská komise proto na konci minulého týdne představila zcela nový návrh rozpočtu, který bude předmětem brzkých jednání (EurActiv 24.11.2010).  

V případě, že si ani tento návrh nezíská sympatie europarlamentu a Rady EU, které mají díky Lisabonské smlouvě v hlasování o ročního rozpočtu rovnocenné postavení, objem rozpočtu bude stejný jako letos a bude uvolňován ve dvanácti pravidelných stejně vysokých splátkách (rozpočtové provizorium). Pro EEAS to bude pravděpodobně znamenat ochromení do doby, než se podaří finanční záležitosti EU uspokojivým způsobem vyřešit. 

Platy budou, plná funkčnost nikoliv 

Antonio Missiroli, vedoucího Sekce evropského dialogu ve Sboru evropských politických poradců (BEPA; z angl. Bureau of European Policy Advisers), který spadá pod Evropskou komisi, se ale domnívá, že v případě unijní diplomatické služby dojde pouze „ke zpomalení nebo částečnému odložení v jejím plnohodnotném fungování.“  

„Rozpočet pro rok 2010 má pro EEAS vyčleněnou zvláštní kapitolu, která ale platí pouze pro prosinec. Stejně tak tomu je u rozpočtu pro rok 2011, avšak s tím rozdílem, že to platí pro celý rok,“ vysvětlil pro EurActiv Missiroli. „Pokud by skutečně došlo na rozpočtové provizorium, financování by bylo velmi omezené, protože EEAS v roce 2010 jednoduše neexistovala.“ 

„Platy zaměstnanců, kteří budou do EEAS teprve přesunuti, ale budou vyplaceny tak jako tak. Rozpočet na administrativu je zajištěn řekněme z 80 %. Jedná se pouze o provozní rozpočet, který nebude k dispozici, dokud se instituce nedohodnou,“ doplnil Missiroli.  

Financování EEAS by mělo stát přibližně 3,5 miliardy eur ročně (přibližně téměř 75 miliard Kč).