EU bude mít Lisabonskou smlouvu

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso na neformálním summitu EU; zdroj: Portugalské předsednictví

Včera na neformálním summitu EU vedoucí představitelé členských států dosáhli těsně po půlnoci dohody ohledně finální verze textu nové Lisabonské smlouvy. Již před začátkem jednání se zdály být vyhlídky na dosažení kompromisu velmi dobré.

Souvislosti

Nová smlouva přinese EU institucionální změny, které umožní Unii fungovat efektivněji a přizpůsobí její instituce realitě 27 členských států. Na rozdíl od návrhu euroústavy, kterou odmítli francouzští a nizozemští voliči v referendech v roce 2005, nenahrazuje zakládající smlouvy EU – pouze je doplňuje.

Témata

V Lisabonu včera začal další klíčový summit v dějinách evropské integrace. Po Lisabonské strategii, která byla přijata v roce 2000, byla v portugalském hlavním městě schválena Reformní smlouva, která by podle slov portugalského premiéra José Socratese měla nést oficiální název Lisabonská smlouva.

Na rozdíl od posledního červnového summitu, kdy se rozhovory protáhly ještě do dne třetího, vše proběhlo téměř hladce a po sedmi hodinách jednání bylo dosaženo kompromisu. Již v úterý se vyjádřil britský ministr zahraničí David Milliband, že britské výjimky jsou v textu dostatečně zdůrazněny a Británie proto Reformní smlouvu podpoří. Otazník visel ještě nad stanoviskem Polska, které chtělo do textu smlouvy zahrnout možnost, aby menšina členských států mohla blokovat po určitou dobu rozhodnutí Rady.

Polsko se svým požadavkem nakonec uspělo a menšina členských států bude mít možnost zdržet rozhodnutí Rady. Varšava také získá post generálního advokáta u Evropského soudního dvora. Stejně tak i Itálie nakonec získala o jeden poslanecký mandát navíc, což počet italských europoslanců opět postaví na roveň počtu poslanců britských. Rakousko si udrželo právo kvót pro zahraniční studenty studující na tamních vysokých školách s tím, že Komise souhlasila, že žádné právní kroky proti Rakousku nepodnikne po dalších pět let. Bulharsko také získalo možnost psát název společné měny euro bulharskou abecedou „evro“.

Stanoviska

Portugalský premiér José Socrates krátce po dosažení dohody řekl, že Evropská unie vystoupila z institucionální krize a dodal: „Nyní se můžeme směle dívat do budoucnosti.“

Předseda Komise José Manuel Barroso prohlásil: „Věřím, že máme smlouvu, která nám umožní pracovat.“

Polský prezident Lech Kaczyński okomentoval dosažený kompromis: „Polsko získalo vše co chtělo.“ Německá kancléřka Angela Merkel mluvila o „rozhodujícím politickém pokroku“ a britský premiér Gordon Brown po jednání řekl: „Je na čase, aby se Evropa věnovala tématům, které jsou důležité pro lidi: hospodářský růst, zaměstnanost, klimatické změny a bezpečnostní otázky.“

Další kroky

Lisabonská smlouva bude formálně podepsána na prosincovém summitu EU a členské státy by tak měly mít celý příští rok na její ratifikaci. Lisabonská smlouva by měla vstoupit v platnost ještě před volbami do Evropského parlamentu v červnu roku 2009.