EU a Ukrajina zahájila rozhovory o spolupráci

Evropská unie a Ukrajina zahájily rozhovory o nové „Posílené dohodě“, která by zahrnovala oblast volného obchodu a zesílenou energetickou spolupráci. Evropská unie ovšem opětovně zmařila naděje Ukrajiny na členství.

Komisařka pro vnější vztahy a sousedskou politiku Benita Ferrero-Waldner uvedla: „Půjde o velmi širokou dohodu, která bude založená na Dohodě o partnerství a spolupráci (PCA), ale půjde ještě hlouběji.“

Plány na vytvoření zóny volného obchodu však mohou být zahájené pouze tehdy, až Ukrajina dokončí svůj přístupový proces do Světové obchodní organizace (WTO). Ukrajina věří, že se jí podaří do WTO vstoupit v první polovičce roku 2007.

Zvláštní důraz bude v nové dohodě kladen na energetiku. Komisařka Ferrero-Waldner uvedla, že „Ukrajina je pro EU klíčovým energetickým partnerem a nová dohoda nám pomůže dále prohloubit zabezpečení energií, vylepšit energetickou bezpečnost a ekologické standardy a učinit pokrok v integraci trhů s elektřinou a plynem.“

Ukrajina je jednou z nejvýznamnějších tranzitních zemí pro energetické dodávky z Ruska. Evropská unie se rovněž pokouší obnovit své energetické partnerství s Ruskem, k němuž by mělo dojít do konce letošního roku.

Evropská unie opětovně zmařila vyhlídky Ukrajiny na členství. Hlavní vyjednávač Andrij Veselovsky uvedl, že Ukrajina usiluje o integraci do EU, ale hlavní potíží je, tuto myšlenku vnuknout Komisi.