Češi Turecko v Evropské unii nechtějí

Turecko

To, jestli se Turecko jednou stane členskou zemí Evropské unie nebo jestli vyjednávání o jeho vstupu povedou k jinému konci zůstává stále otevřenou otázkou.

Zahájení přístupových jednání s Tureckem 3. října 2005 bylo historickým krokem. Na jednání ovčem padá stín v podobě indikace, že se jedná o negociace s otevřeným koncem. Toto označení mělo uspokojit jak zastánce, tak odpůrce vstupu největší a zároveň „nejproblematičtější“ kandidátské země.

Jednání byla zahájena i přes zamítavý postoj většiny obyvatel Evropské unie. Důvodem tohoto kroku byla nutnost podpořit vnitřní vývoj v samotném Turecku. Na včerejší konferenci „Turecko a Evropská unie: čtyři pohledy ze střední Evropy“, pořádané Institutem pro evropskou politiku EUROPEUM a Nadací Friedricha Eberta to uvedl Klaus Hänsch, bývalý předseda Evropského parlamentu.

I když cílem samotných jednání je vstup Turecka do Evropské unie, jejich výsledkem musí být situace, která respektuje tzv. rozšiřitelnost Evropské unie. Výstupem jednání tak může být jak členství, tak určitá forma privilegovaného partnerství, ale také nedohoda.

Podle Klause Hänsche však existuje i určitý „scénář hrůzy“, kdy „jeden národ přibouchne dveře vstupu jiného národa v demokratickém hlasování.“ Tato situace může nastat např. ve Francii, kde je většina obyvatel proti vstupu Turecka a zároveň po reformě francouzské ústavy existuje povinnost předložit každé další rozšíření EU občanům ke schválení v referendu (toto se netýká již domluveného přistoupení Bulharska a Rumunska).

Občané České republiky sdílejí názor většiny Evropanů a až 51% z nich se staví proti vstupu Turecka do EU, i když celkově rozšíření podporují. Jiná situace je v Polsku, Maďarsku a Slovinsku, kde vstup podporuje nadpoloviční většina obyvatel. To může být podle Piotra Kazmierkiewicze z varšavského Institutu pro veřejné otázky způsobeno tím, že v ČR již reálná veřejná debata týkající se členství Turecka v EU probíhá.

Na rozdíl od občanů česká politická reprezentace jak na úrovni vlády, tak na úrovni politických stran ODS a ČSSD podporuje turecké členství.