Druhý workshop Modelu EU se věnoval vztahům s Ruskem

Dvacet sedm studentů českých vysokých škol ukončilo minulý víkend svou přípravu na čtyřdenní simulaci jednání Rady EU, která se uskuteční na konci března. Během dvoudenního workshopu se věnovali Lisabonské smlouvě, vztahům EU s Ruskem a humanitární krizi v pásmu Gazy.

Minulou sobotu a neděli proběhl dvoudenní workshop pro účastníky projektu Model Evropské unie. V jeho rámci si studenti vysokých škol mohou vyzkoušet, jak probíhá jednání v Radě ministrů zahraničí Evropské unie. Již několik dní po ruských prezidentských volbách měli studenti z různých českých vysokých škol možnost diskutovat politiku EU vůči Rusku s předními zahraničními experty.

Bobo Lo z bruselského think-tanku Centre for European Reform ve svém vystoupení upozornil na to, že porozumění mezi EU a Ruskem bude v budoucnu velmi složité, neboť přestože obě strany hovoří o stejných hodnotách jako jsou demokracie a lidská práva, Moskva a Brusel připisují těmto termínům zcela odlišný obsah.

Redaktorka Rádia Svobodná Evropa (RFE) Irina Lagunina hovořila o Evropské politice sousedství. Podle ní působí ruský vliv v sousedních státech přímo rozkladně, zatímco orientace na Západ přináší pozitiva v podobě budování demokratických institucí a rozvoje ekonomických vztahů. „Na Ukrajině je sice stále politická krize, ale změna orientace po oranžové revoluci přinesla výrazné zlepšení,“ uvedla. Redaktorka RFE hovořila o rozvoji občanské společnosti a výrazném rozdílu v ekonomické situaci.

Mezi dalšími panelisty byli Jurij Fedorov z londýnského Chatham House a Tomáš Sunyog z ministerstva zahraničních věcí. V rámci programu vystoupil rovněž Fraser Cameron z EU-Russia Centre.

O Lisabonské smlouvě debatovali studenti s poslanci Evropského parlamentu Janem Zahradilem a Liborem Roučkem a velvyslancem Nizozemského království Janem Lucasem van Hoornem.

Workshop byl posledním setkáním vysokoškoláků před Pražským studentským summitem. Zde budou čtyři dny simulovat zasedání Rady EU. Další čtyři stovky jejich kolegů ze středních škol budou simulovat jednání OSN a NATO.

Projekt, jehož realizátorem je Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), se koná za podpory Velvyslanectví Spolkové republiky Německo, které je zároveň hlavním partnerem Modelu EU. Dalšími partnery jsou francouzské a nizozemské velvyslanectví a Zastoupení Evropské komise.

EurActiv.cz je mediálním partnerem Modelu EU.