Dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR stále v nedohlednu

Sedmnáct senátorů včera podalo k Ústavnímu soudu stížnost na nedávno schválenou novelu jednacích řádů obou komor parlamentu, která obsahuje tzv. vázaný mandát. Senátoři zřejmě na přelomu září a října podají druhou stížnost, tentokrát na samotnou Lisabonskou smlouvu.

Souvislosti:

Lisabonskou smlouvu podepsaly hlavy členských států a vlád během portugalského předsednictví v prosinci roku 2007. Ratifikační proces běžel hladce až do června 2008, kdy irští občané řekli Lisabonské smlouvě jasné „ne“. Irsko získalo čas na analýzu situace a nakonec i garance v oblastech, které byly pro občany při hlasování o Lisabonu nejvíce citlivé. Text právních garancí se podařilo finalizovat během českého předsednictví a tak nic nestálo v cestě vyhlášení druhého hlasování o Lisabonské smlouvě v Irsku. Referendum se uskuteční 2. října. Průzkumy veřejného mínění zatím ukazují, že Lisabonská smlouva má velkou šanci, že napodruhé projde.

Ratifikační proces zatím dokončilo 23 členských států. V Polsku zbývá podpis prezidenta a v Německu nyní parlament projednává zákon, který by měl odstranit poslední překážky k jejímu přijetí (EurActiv 27.08.2009). Obě země však daly najevo, že by měly smlouvu ratifikovat ještě před Evropskou radou 29. – 30. října.

Švédské předsednictví včera prostřednictvím ministryně pro evropské záležitosti Cecilie Malmström v EP sdělilo, že na říjnovém summitu by se mělo rozhodovat o obsazení nových vysokých funkcí v institucích EU. Jedná se především o pozici stálého předsedy rady a „ministra“ zahraničí.

Témata:

V České republice smlouvu ratifikovaly obě komory parlamentu. V květnu senátoři schválili novelu jednacích řádů obou komor, která zavádí tzv. vázaný mandát. Vláda by dle této novely nemohla bez souhlasu parlamentu rozhodnout o přesunu pravomocí na evropskou úroveň.

Skupina sedmnácti senátorů v čele s Jiřím Oberfalzerem (ODS) však požaduje, aby souhlas parlamentu byl platný jen pokud se pro vysloví ústavní většina. Včera proto v 15:00 podali stížnost k Ústavnímu soudu. Senátoři dále požadují, aby se za nesouhlas považovalo v budoucnu i to, když se parlament nestihne k přesunu pravomocí ve stanovené lhůtě vyjádřit. Parlament by také měl dle nich rozhodovat o obsazení funkce komisaře za ČR a soudcích Evropského soudního dvora.

Senátoři také hodlají podat k Ústavnímu soudu druhou stížnost. Tentokrát na samotnou Lisabonskou smlouvu. Mělo by k tomu dojít dle Jiřího Oberfalzera na přelomu září a října. To by však znamenalo další zdržení ratifikačního procesu v Česku.

Příznivci rychlého dokončení ratifikace tvrdí, že jde jen o zdržovací taktiku, která umožní prezidentu Václavu Klausovi odkládat podpis co nejdéle.

Stanoviska:

Ke včerejšímu podání stížnosti se v prohlášení vyjádřil ministr pro evropské záležitosti Štefan Füle. V tiskovém prohlášení se píše, že novela jednacích řádů naopak zvyšuje úlohu národních parlamentů ve věcech přijímání evropské legislativy. Ministr připomíná, že se vlády členských států zavázaly smlouvu ratifikovat do konce roku 2009.

Další kroky:

Referendum v Irsku se proběhne 2. října. Senátoři hodlají podat druhou stížnost k Ústavnímu soudu na přelomu září a října. Evropská rada se bude konat 29. – 30. října.