ČR s vyčleňováním ESF z budoucí politiky soudržnosti nesouhlasí

Česká republika a její partneři ze zemí Visegrádské čtyřky se brání návrhům, které by podle některých zdrojů mohly v příštím programovacím období znamenat částečnou „renacionalizaci“ finančních zdrojů z Evropského sociálního fondu.

Přestože se diskuse o podobě regionální politiky (politiky soudržnosti) po roce 2014 nerozběhla ještě naplno, některé (zejména velké) členské státy údajně prosazují kroky, jež by de facto znamenaly renacionalizaci prostředků, které Evropská unie zaostalým a znevýhodněným regionům vyplácí prostřednictvím Evropského sociálního fondu (ESF).

O takové možnosti se v bruselských kruzích v uplynulých měsících hodně hovořilo, ale Evropská komise zatím s žádným konkrétním návrhem nepřišla.

Novým členským zemím, které v současné době patří mezi největší příjemce dotací z evropských fondů, se ale podobné změny nezamlouvají. Česká republika, Slovensko, Polsko a Maďarsko proto minulý týden zaslaly předsedovi Evropské komise José Manuelu Barrosovi dopis, ve kterém požadují, aby ESF zůstal i po roce 2014 součástí evropské politiky soudržnosti. Informoval o tom německý EurActiv.

Úkolem ESF je podporovat zaměstnanost, snižovat nezaměstnanost a podporovat sociální začleňování osob na trhu práce. V České republice jsou dotace z ESF vypláceny prostřednictvím tří operačních programů – OP Lidské zdroje a zaměstnanost, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a OP Praha-Adaptabilita.

Protestují i regiony

V podobném duchu jako země Visegrádu se před časem vyjádřila i Asociace evropských regionů (AER), která zastupuje regiony z 33 evropských zemí. Jsou to právě regionální samosprávy, kdo je ve většině zemí za vyplácení podpory z ESF zodpovědný.

„Nedávno jsme získali informaci, podle níž se Evropská komise chystá Evropský sociální fond vyjmout z politiky soudržnosti a využít jej k financování nové evropské strategie zaměstnanosti,“ píše v otevřeném dopise prezidentka AER Michèle Sabban a dodává, že Asociace bude „pozorně sledovat“ možná ohrožení v podobě „renacionalizace nebo sektoralizace politiky soudržnosti“.

Mluvčí AER Francine Huhardeaux tento týden EurActivu její slova potvrdila. Regionální samosprávy se podle ní obávají, že by „renacionalizace a sektoralizace fondu narušila koherenci a efektivitu celé (regionální) politiky“.

Proti podobným změnám se jako první postavila bývalá komisařka pro regionální rozvoj a nynější europoslankyně a předsedkyně regionálního výboru EP Danuta Hübner. Ta začátkem července před úmysly vyčlenit ESF z politiky soudržnosti důsledně varovala. Podle jejího tehdejšího vyjádření by takovým krokem fond ztratil přidanou hodnotu.

Komise se snaží situaci uklidnit

Mluvčí Evropské komise Olivier Bailly včera uvedl, že exekutiva zatím žádný návrh, který by znamenal vyčlenění ESF z politiky soudržnosti, nepřipravuje. Připustil ale, že o „struktuře rozpočtu po roce 2013 uvažuje“.

Určitý náznak změn dává také červnové prohlášení komisaře pro sociální věci a zaměstnanost Làszlò Andora, který tehdy prohlásil, že ESF bude muset projít vývojem a bude jej třeba „přizpůsobit“.

Komisař dále řekl, že ESF musí být v budoucnu ve všech členských zemích plně v souladu se strategií Evropa 2020 a jejími integrovanými směry. Posílila by se tím podle něj role fondu jako „relevantního politického nástroje“.

Také Andorův mluvčí EurActivu sdělil, že Komise nemá v úmyslu ESF vyčleňovat z politiky soudržnosti. Dodal ale, že je třeba upravit jeho priority tak, aby lépe odpovídaly celkovým prioritám EU.

Komise by oficiálně měla zahájit diskusi k tomuto tématu příští týden.