Brusel plánuje strategii EU pro čistá auta

Evropská komise by do letošního května měla představit strategii pro zelené a energeticky efektivní automobily. Následovat by měl akční plán, který má pomoci uvést zelené automobily na trh.

Eurokomisař pro průmysl Antonio Tajani se v pátek (19. února) setkal s ministry průmyslu, aby diskutovali o hospodářských výzvách, kterým čelí evropský automobilový průmysl. Ministři se shodli, že ve střednědobé perspektivě by se automobilky v EU měly zaměřit na „zelené“ technologie. Takový směr by měl pomoci automobilovému průmyslu otřepat se z krize a zvýšit svou konkurenceschopnost.

„Měli bychom vyvinout a implementovat evropskou strategii pro čistá auta a automobily s nízkou spotřebou, která pomůže rozjet nezbytné kroky pro uvedení zelených vozidel na trh,“ píše Komise ve svém stanovisku.

Výsledný text by měl být k dispozici do konce května. Od 25. do 26. května totiž proběhne jednání Rady pro konkurenceschopnost. Akční plán by měl být dopracován o něco později.

Iniciativa může být částečně chápána jako reakce na rostoucí tlak automobilek na Komisi. Výrobci aut žádají opatření odpovídající krokům Obamovy administrativy. V praxi by to znamenalo několik miliard eur na půjčky s nízkým úrokem, které by byly investovány do vývoje ekologičtějších aut.

Na konci října 2008 se Komise podpořila balíček ve výši 40 miliard eur. Tyto peníze by měly ve formě půjček s nízkým úrokem podpořit oblast výzkumu a vývoje energeticky efektivnějších automobilů (EurActiv 30.10.2008).

Žádná technologie nebude diskvalifikovaná

Přestože se během zasedání Rady hodně diskutovalo o elektromobilech, jeden diplomat EurActivu prozradil, že vznikající strategie bude „technologicky neutrální“, a bude se tedy věnovat všem technologiím včetně vodíku a biopaliv.

Cílem Komise je zajistit, aby členské státy své iniciativy koordinovaly, ať už jde o jakoukoli technologii. To by mělo zajistit hladký chod vnitřního trhu. Plánované dokumenty by mohly rozvířit debatu o evropských standardech v oblasti nových technologií.

Zatímco o eventuálním zvláštním finančním impulsu pro zmíněné iniciativy diplomat spekulovat nechtěl, prohlásil, že nová strategie by mohla „překopat kanály“, kudy v současnosti teče finanční podpora pro zelená auta. Jedním z těchto kanálů je i tzv. European Green Cars Initiative spuštěná v roce 2008 jako součást plánu na hospodářskou obnovu. Ta státním automobilkám přislíbila pomoc v hodnotě 5 miliard eur (EurActiv 27.11.2008).

CARS 21 opět na scéně

Podle názoru Komise by se mohly obnovit schůzky na vysoké úrovni CARS 21, jejichž úkolem bylo vypracovat krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá doporučení evropskému automobilovému průmyslu tak, aby si evropská vozidla udržela svoji konkurenceschopnost, dostupnost, bezpečnost a ohleduplnost k životnímu prostředí.

Skupina CARS 21 se poprvé sešla roku 2005 a skládala se z eurokomisařů, ministrů, europoslanců, představitelů průmyslu a odborů.