Británie a Nizozemsko podporují zkrácenou verzi evropské smlouvy

Ústava

Premiéři Spojeného království a Nizozemska včera otevřeně podpořili minimalistickou verzi ústavní smlouvy, aby se v jejich zemích nemuselo konat referendum.

Na tiskové konferenci, která se uskutečnila v pondělí 16. dubna 2007 v Londýně, britský premiér Tony Blair a jeho nizozemský protějšek Jan-Peter Balkenende společně odmítli myšlenku vypracování nové evropské ústavní smlouvy a naopak se vyslovili pro redukovanou smlouvu, která by se zabývala institucionální reformou EU.

Blair tvrdil, že jejich návrh se netýká pouze vypuštění názvu „ústavní“ z názvu a textu smlouvy. Prohlásil: „Je důležité, že se vracíme k myšlence ústavní smlouvy, jejímž cílem je učinit Evropu výkonnější, pracující efektivněji, protože nyní máme Evropu skládající se ze 27 zemí a ne patnácti.“

Balkenende dodal: „Jestliže nemáme typické znaky ústavy, je také relevantní pro otázku, zda mít referendum nebo ne.“

Obě země se chtějí vyhnout konání referenda ve svých zemích o této problematice. Holanďané a Francouzi odmítli text ústavní smlouvy v roce 2005 a EU se ocitla v krizi. Tony Blair, který slíbil uspořádat referendum o ústavní smlouvě, nyní navrhuje jednoduchou redukovanou smlouvu, která by mohla projít bez schválení veřejností.

Německé předsednictví představí cestovní mapu pro novou smlouvu do roku 2009 na zasedání Evropské rady v červnu. Nyní zintenzivňuje své snahy o zachování většiny textu ústavní smlouvy, která byla už ratifikována osmnácti členskými zeměmi.

Britský premiér znovu zdůraznil, že i když byl nynější text evropské ústavní smlouvy schválen v osmnácti členských zemích EU, stále je k jeho přijetí nutná jednomyslnost.

Balkenende uvedl, že nová smlouva by měla vyjasnit rozdělení kompetencí mezi EU a jejími členskými státy, dát větší prostor národním parlamentům a také stanovit pravidla pro další rozšiřování Evropské unie.

Tony Blair dodal, že by toto měl být základ pro jednání s německým předsednictvím a že detailnější opatření by mohla být vysvětlena „později“.