Bitva o novou finanční perspektivu pokračuje

Boj o podobu nového finančního rámce pokračuje. Podle zpravodajského portálu EUobserver se vedou velké spory především v oblasti regionální politiky a o celkový objem výdajů evropského rozpočtu v letech 2007–2013.

O novou podobu regionální politiky mají strach především chudší regiony původní Patnáctky z jižní Evropy. Španělsko mělo údajně požadovat odstranění klauzulí poukazujících na solidaritu s nově přistoupivšími členy z textu návrhu nové finanční perspektivy Evropské komise. Má stejně tak jako Portugalsko a Řecko strach z přílišného oslabení fondů pro své vlastní zaostalé regiony.

Dalším velkým ohniskem sváru je dohoda na celkovém stropu pro výdaje evropského rozpočtu. Komise navrhuje strop ve výši 1,14% HNP (hrubého národního produktu), zatímco šestice největších přispěvatelů dala svým dopisem Komisi jasně najevo, že nechce výdaje vyšší jak 1% HNP. Podle EUobserveru se nyní k této skupině šesti států prosazujících „malý” rozpočet přidá i Kypr. Nizozemský ministr financí Gerrit Zalm, který předsedá v současné době ECOFINu, na druhou stranu varuje před přílišným odkládáním politické dohody. Unie si to nemůže dovolit, protože by jí nezbylo dostatek času na přípravu rozpočtu pro rok 2007.