Bitva o nový finanční rámec začíná

Včera předložila Evropská komise detailní návrh nové finanční perspektivy Unie. Ta vytyčí výdajové stropy společného rozpočtu na léta 2007–2013. Komise kromě toho navrhla zrušit takzvanou „britskou slevu“ z příspěvků do rozpočtu a chce ji nahradit transparentnějšími úlevami; ty by mohly využívat všechny členské země.

Detailní návrh rozpočtové perspektivy doplňuje obecnější návrh výdajových priorit z února tohoto roku. Oproti minulé finanční perspektivě nyní Komise sáhla ke změnám ve struktuře vykazování výdajů. Výdaje rozpočtu mají přímou vazbu na společné cíle, na kterých se členské státy shodly v návrhu ústavy: jedná se o podporu konkurenceschopnosti, kohezní politiku podporující růst, vytvoření společného prostoru svobody a bezpečnosti a posílení role EU jako globálního aktéra. Komise zdůrazňuje nutnost udržet výdaje nad 1% průměrného HNP. Podle návrhu by měl strop v průměru dosahovat 1,14% HNP. Vzhledem k tomu, že váha vlastních zdrojů ve společném rozpočtu neustále klesá, již 73% zdrojů společného rozpočtu dnes tvoří příspěvky z národních rozpočtů. Největší „čisté“ přispěvatele sdružené do bloku šestice zemí tak společná kasa značně zatěžuje a snaží se strop na výdaje stlačit pod 1% HNP. Předseda Komise Romano Prodi ve svém včerejším projevu označil takový postup za „fundamentálně špatný“, ale i on si uvědomuje, že pokud se nejbohatší státy dohodnou, do společného rozpočtu více nepřispějí.

Komise proto přišla i s některými návrhy, které řeší otázku zdrojů financování. V prvé řadě navrhla postupně odstranit tzv. britskou slevu, kterou si Velká Británie prosadila na summitu ve Fontainebleau již v roce 1984 a která jí v současné době umožňuje krácení příspěvků do společného rozpočtu zhruba ve výši 4,6 miliardy ročně. Komise chce toto privilegium Británii postupně odebrat a nahradit jej transparentnějším systémem, ve kterém by měl za určitých podmínek nárok na slevu každý. Podle návrhu by měli čistí přispěvatelé nárok na vrácení části příspěvku, pokud jejich čistý příspěvek přesáhne 0,35% vlastního HDP. Příspěvek nad tuto hranici bude z 66% vrácen, maximálně však do výše 7,5 miliardy eur. Z úst britských diplomatů už zazněli na adresu návrhu první ostré protesty.

Komise v otázce zdrojů dále navrhla předběžně se zaměřit se v budoucnu více na posílení podílu vlastních zdrojů ve společném rozpočtu. Návrh počítá s tím, že by společné zdroje mohly být postaveny buď na energetické dani, na DPH nebo na dani z příjmu právnických osob. „Návrh reflektuje povahu Evropské unie jako unie členských států tím, že vyjasňuje vazbu mezi rozpočtem a daňovým poplatníkem,“ řekla na včerejší tiskové konferenci komisařka pro rozpočet Michaele Schreyerová, která dále zdůraznila, že reforma by měla daňovým poplatníkům pomoci názorněji ukázat, odkud se společné peníze berou.

Návrh nové finanční perspektivy a ostatní návrhy se nyní dostávají na stůl ministrům financí členských zemí a Evropskému parlamentu. Obě instituce by měly dojít ke shodě v dostatečném předstihu před rokem 2007 tak, aby byl dostatek času na implementaci nové perspektivy.