Berlínská deklarace byla po kompromisním řešení podepsána

Angela Merkel

Text Berlínské deklarace byl po předchozích neshodách podepsán. Stalo se tak včera, v neděli 25.března.

Souvislosti:

Berlínská deklarace je text, který německé předsednictví připravilo k příležitosti oslav padesátého výročí podpisu Římských smluv. Zdůrazňuje v něm potěšení nad znovusjednocením Evropy a posílením demokracie. Dále podtrhuje evropskou sounáležitost a důraz na společné hodnoty, jednou z nich je člověk jako jedinec, který má svou důstojnost a práva, která jsou stejná jak pro muže, tak pro ženy. Evropská unie je podle Berlínské deklarace společenství, ve kterém jsou zájmy členských států spravedlivě vyváženy a stejně tak jsou ctěny tradice, jazyky a svébytné kultury jednotlivých členů. Dále je zde zmíněno společné úsilí Unie o potlačení rasismu, xenofobie, chudoby, hladu a nemocí. Konflikty mají být řešeny mírovou cestou. Je zde také zmínka o ochraně klimatu a s tím související energetické politice.

Témata:

Znění deklarace bylo připraveno německým předsednictvím a její text byl poskytnut členským zemím jen krátkou dobu před začátkem oslav k padesátému výročí podpisu Římských smluv. Tento postup označili čeští politici za „tajnůstkářství“, český vicepremiér pro EU Alexandr Vondra prohlásil: „Doufáme, že toto bylo jen výjimečné, že se nezavede podobná praxe.“ O textu deklarace si německá kancléřka Angela Merkel v pátek telefonovala s českým premiérem Mirkem Topolánkem, a také s prezidentem Václavem Klausem. Klaus během telefonátu vyjádřil přesvědčení, že „Je co slavit“, neboť se během postupného vývoje integrace od padesátých let do současnosti „dosáhlo mnoha pozitivních věcí.“ 

Text deklarace musel být na naléhání několika členských států upraven. Například s původním zněním nesouhlasila Česká republika, Velká Británie a Polsko. Kamenem úrazu byly pasáže, které zavazovaly členské státy k přijetí Evropské ústavní smlouvy do roku 2009. Výsledkem jednání je nakonec věta: „Proto jsme dnes, 50 let po podpisu římských smluv, jednotní v úsilí postavit do voleb do Evropského parlamentu v roce 2009 EU na obnovený společný základ.“ Angela Merkel ale zopakovala přání německého předsednictví, aby byl v červnu tohoto roku schválen „jízdní řád“ který by pomohl EU splnit limit pro institucionální reformy do roku 2009. Kdyby Unie selhala, bylo by to podle Angely Merkel: „historickou chybou“.

V textu deklarace dále nenajdeme zmínku o budoucím rozšiřování Evropské unie, což je problematické téma především pro Francii či Rakousko. Kandidátské země se nezúčastnily ceremoniálu. Předseda Evropské komise José Manuel Barroso však ve své řeči zmínil Bělorusko, které je podle něho členem „evropské rodiny“ a vyzval jeho představitele, aby učinili kroky k demokratizaci této země a dosáhli tak „ukončení izolace, do které se Bělorusko dostalo vlastním přičiněním“.

Berlínskou deklaraci v neděli 25.března podepsala za členské státy Unie německá kancléřka Angela Merkel, předseda Evropského parlamentu Hans-Gert Pöttering a předseda Evropské komise José Manuel Barosso.

Stanoviska:

Český premiér Mirek Topolánek uvedl, že text deklarace je spíše symbolický, jeho účelem je oslavit padesát let od podpisu Římských smluv a tudíž se s ním „dá souhlasit“.

Vicepremiér pro EU Alexandr Vondra se k textu deklarace vyjářil následovně: „Text je akceptovatelný, jsme rádi, že se v něm neobjevilo slovo ústava.“

Prezident České republiky Václav Klaus s obsahem Berlínské deklarace příliš spokojený není, neboť se podle něj míjí se současnými problémy Evropské unie. Dále řekl: „Rozumím, že každý si bude Berlínskou deklaraci číst po svém, každý si z ní bude vybírat jednotlivé věty, které jsou bližší jemu. Nebudu si vybírat větu, že jsme pro rovnoprávnost mužů a žen. Zdá se mi to úsměvné.“

Německá kancléřka Angela Merkel prohlásila: „Vnitřní řád unie se musí přizpůsobit její nové velikosti o 27 členech“

Italský premiér Romano Prodi řekl: „Evropa je protijed na překonávání všech evropských nemocí.“