Barroso přednesl svůj první projev o stavu Unie

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso dnes před nastoupeným plénem europoslanců přednesl svůj historicky první projev o stavu Unie. Kromě všudypřítomné hospodářské krize se v něm dotkl i témat jako je energetika, nezaměstnanost či lidská práva. Projev se bude opakovat jednou za 12 měsíců.

Předseda Komise José Manuel Barroso dnes ráno (7. září) v budově Evropského parlamentu ve Štrasburku předstoupil před shromážděné plénum europoslanců, aby je seznámil s očekávanou výroční Zprávou o stavu Unie. Předseda Komise tak dostál svému slibu, který poslancům adresoval po svém druhém jmenování do čela „evropské exekutivy“. Podle Barrosových slov se bude od nynějška tato událost opakovat každý rok.   

Nesmíme usnout na vavřínech 

Předseda Komise se ve svém bezmála čtyřicetiminutovém projevu po vzoru amerických prezidentů věnoval především hospodářské krizi, která stále trápí unijní ekonomiku. Krize pak podle Barrosa představovala jeden z nejdůležitějších testů, kterým musely členské státy společně projít. A podle jeho slov si ve svém počínání vedly dobře.

„(…) Společně jsme zvládli položit základy, ze kterých budeme vycházet při modernizaci naší ekonomiky. Evropa ukázala, že dokáže obstát a že se s ní má počítat,“ řekl například Barroso a dodal: „Ti, kteří předpovídali, že Evropská unie padne, se mýlili.“ 

I když má Evropa podle Barrosa nejhorší chvilky za sebou, neměla by ve svém úsilí vymanit se z krize polevit. „Nyní nastal čas, abychom správným způsobem investovali do své budoucnosti.“

Unie se by se proto měla zaměřit především na strukturální reformy a modernizaci sociálně tržní ekonomiky. EU by také měla podle Barrosa zatočit s nezaměstnaností a udělat vše pro to, aby do budoucna zamezila reprízám hospodářské krize. 

Kromě nutnosti oživení hospodářského růstu Barroso ve svém projevu zmínil i potřebu vytvoření společné energetické politiky. „Evropa musí zajistit svou energetickou bezpečnost a solidaritu,“ řekl. 

Barroso pří svém přednesu nevynechal ani otázku imigrační a azylové politiky. „Základní dimenzí evropského projektu je důsledné vytváření prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti,“ uvedl v této souvislosti a dodal, že „přistěhovalci, kteří mají v pořádku veškerá povolení, naleznou v Evropě místo, kde jsou respektována a dodržována lidská práva.“ Na druhou stranu slíbil, že Unie přijme tvrdá opatření v rámci boje s ilegální imigrací. 

Jednou z nejdůležitějších otázek, kterou se bude EU v příštích měsících zabývat, bude podle Barrosa unijní rozpočet. „Nejde o to, zda utratíme více či méně, musí to být rozumně.“  

„Pokud budeme jednat rozhodně, ve 21. století nebude existovat nic, čeho bychom se měli obávat,“ prohlásil pak na adresu zahraniční politiky EU v poslední části svého proslovu předseda Komise.