Angela Merkel se opřela do nové strategie „Evropa 2020“

Německá vláda je znepokojena návrhem nové strategie „Evropa 2020“, který dnes zveřejnila Evropská komise. Předsedu Evropské komise Josého Manuela Barrosa na to v dopise upozornila kancléřka Angela Merkel.

Návrh, podle nějž by mělo dojít k vzájemnému propojení vyhodnocování národních programů reforem s vyhodnocováním národních fiskálních plánů se německé vládě nelíbí. Provázání hospodářské strategie s Paktem stability a růstu povede ke „zbytečnému zpolitizování“ fiskálního dohledu, píše Angela Merkel v dopise, do kterého se podařilo nahlédnout redakci deníku Financial Times Deutschland.

Z návrhu nové strategie „Evropa 2020“, která má nahradit dosluhující Lisabonskou strategii pro růst a zaměstnanost, vyplývá, že má Komise v úmyslu přísněji monitorovat naplňování národních programů reforem a národní fiskální programy hodlá propojit s rozpočtovými výdaji v „prorůstových“ oblastech, jako je věda a výzkum nebo vzdělávání.

Každá země by musela v rámci nové strategie splnit do roku 2020 individuální cíle, jako například zvýšit míru zaměstnanosti osob v produktivním věku (20-64 let) „ze současných 69 % alespoň na 75 %“ nebo zvýšit výdaje na vědu a výzkum „ze současných 1,9 % HDP Evropské unie na 3 %“ (více informací viz EurActiv 25.2.2010).

K dosažení těchto cílů je podle návrhu třeba, aby „zasílání informací (členskými státy Evropské komisi) a vyhodnocování strategie Evropa 2020 a Paktu stability a růstu probíhalo současně“. To by podle Komise umožnilo „propojit prostředky a cíle“.

Německá kancléřka v dopise vyjádřila skepsi vůči pokusům nastavovat členským zemím individuální cíle. Pod takový návrh by se prý podepsala pouze v případě, že by vlády byly schopné své výsledky ovlivnit a jen tehdy, pokud by k tomu mohlo dojít během několika málo let.

Podle německé mutace deníku Financial Times se kancléřka obává, aby nenastala situace, kdy členské státy budou pod záminkou naplňování hospodářské strategie porušovat fiskální pravidla daná Paktem stability a růstu.

Nedodržování rozpočtových pravidel je přitom příčinou současných řeckých potíží, které právě Německo jako největší evropská ekonomika a držitel velké části tamního dluhu silně pociťuje. Merkel dnes doma čelí silnému tlaku veřejnosti, která s případnou finanční pomocí „rozhazovačným“ Řekům nesouhlasí.

Pokud vše půjde podle plánu, měl hlavní směry politiky Evropa 2020 přijmout summit Evropské rady, který je naplánován na konec března. Červnový summit by měl schválit národní individuální cíle a během podzimu by členské státy měly Komisi zaslat své národní programy reforem a stabilizační a konvergenční programy.