Návrh Komise reformovat telekomunikace je správný krok, realizace bude ale obtížná, říkají odborníci

reforma telekomunikací EU

© Shutterstock / Paraksa

Kvalitní internetové připojení je pro naše životy čím dál důležitější. Cílem Komise je proto do roku 2025 rozšířit vysokorychlostní internet do každého města a vesnice v celé Unii. Součástí plánů je i rozšíření technologie 5G a dostupnost bezplatného internetového připojení na veřejných místech včetně škol, nemocnic, náměstí nebo parků.

Život bez internetového připojení si většina z nás již neumí představit. A to jak život profesní, tak soukromý. Pro čím dál více podnikatelů je kvalitní připojení nezbytnou součástí jejich rozvoje a každodenní činnosti. Na letištích, v parcích, ve vlacích nebo ve veřejných i soukromých budovách se každý den pohybují desítky milionů lidí, kteří chtějí rychlé a nepřerušované připojení. Stejně tak je čím dál běžnější propojovat jednotlivé předměty od aut po domácí spotřebiče, což požaduje velmi kvalitní širokopásové pokrytí. Například lékaři díky tomu mohou provádět chirurgické zákroky na dálku a vzdělávací systém je tak schopen využívat výhody virtuální reality.

Dlouho očekávanou reformu předpisů v oblasti telekomunikací Evropská komise představila již letos v září. Od té doby se o návrhu vedou mezi odborníky a politiky mnohé diskuze ve všech členských státech včetně České republiky. V minulém týdnu k tématu uspořádala konferenci Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS), která sdružuje tři největší české mobilní operátory, reformou telekomunikací se dnes zabývala vláda a v pátek bude mít navrženou reformu na programu Národní konvent o EU. Co tedy nový telekomunikační balíček přináší?

Hlavní cíle současné Komise jsou v oblasti reformy telekomunikací velmi ambiciózní. Do roku 2025 by měly mít všechny školy, univerzity, výzkumná střediska, dopravní uzly a poskytovatelé veřejných služeb včetně nemocnic či správních orgánů přístup k velmi kvalitnímu připojení. Plány Komise počítají minimálně s gigabitovou kapacitou, tedy možností pro uživatele stahovat a nahrávat 1 gigabit dat za sekundu.

Pokud jde o domácnosti, ty by v rámci EU do roku 2025 měly mít běžně přístup k připojení o rychlosti stahování nejméně 100 megabitů za sekundu a to jak ve městech, tak na venkově. Komise ale plánuje i výrazné posílení technologie 5G, tedy páté generace bezdrátových komunikačních systémů. Její nepřerušované pokrytí by do jedenácti let mělo být standardem v městských oblastech, na hlavních silnicích a na železnicích.

Šestáková: Za stěžejní považujeme zejména zájem o pokrytí venkova internetovým připojením s rychlostí stahování minimálně 100 megabitů za sekundu do roku 2025.

Součástí telekomunikačního balíčku, který má zmíněné cíle pomoci realizovat, je nový evropský kodex pro elektronické komunikace, akční plán pro zavedení 5G v celé EU do roku 2018 a iniciativa WIFI4EU. Jednotlivé návrhy mají společnosti přimět k navýšení svých investic v oblasti telekomunikací, a tím přispět k rozvoji této agendy.

Kodex pro elektronické komunikace

Návrh kodexu zcela mění dosavadní politický cíl v telekomunikační oblasti, kterým je nyní zejména všeobecný přístup k připojení s velmi vysokou kapacitou. Komise předpokládá, že během následujících deseti let se investice v oblasti elektronické komunikace vyšplhají k 500 miliardám eur, přičemž většina z nich musí přijít ze soukromých zdrojů. Aby bylo cíle dosaženo, je součástí kodexu mimo jiné posílení hospodářské soutěže a předvídatelnost investic.

Na zmíněné konferenci se k otázce investic a výstavby sítí v kontextu České republiky vyjádřil mimo jiné předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu Jaromír Novák.

„Problematika výstavby sítí elektronických komunikací je v ČR naprosto tragická. ČR je ochotná vytvářet podpůrné dotační programy, ale není schopná odstranit bariéry, které výstavbě sítí brání,“ prohlásil. Aby se plány Komise v telekomunikační oblasti uskutečnily, je tedy nutná spolupráce i ze strany členských států.

Navržený kodex počítá mimo jiné s regulací trhu v oblasti telekomunikací, nicméně pouze v případě, pokud to bude vyžadovat zájem koncového uživatele. Navržená pravidla tak omezí regulace a zároveň díky sdílení nákladů při společných investicích usnadní menším subjektům přístup na trh. V neposlední řadě mají podle kodexu společnosti jako Skype nebo WhatsApp podléhat stejným pravidlům jako mobilní operátoři.

Klíčové je spektrum

Pro bezdrátové připojení je klíčové rádiové spektrum a jeho rozdělování. Kodex proto navrhuje dlouhou dobu trvání licence pro užívání rozděleného spektra, nicméně pouze za jeho efektivního a účelného využívání. Stejně tak je dle návrhu nutné koordinovat lhůty pro přidělení rádiového spektra a integrovat jednotlivé politiky členských zemí, které se přidělováním spektra zabývají. Cílem těchto ambicí je zajištění plného bezdrátového pokrytí v rámci celé EU, což se líbí i některým soukromým provozovatelům telekomunikací.

„Opatření ohledně spektra jsou zlepšením, ale mohla by být ambicióznější. Ačkoli členské státy v této oblasti nastavily meze, přes které nechtějí jít,“ uvedl na konferenci vedoucí sítí a ekonomiky regulace skupiny Vodafone Ben Wreschner.

„Pro regulátory je kodex signálem odklonu od zasahování a regulací spíše k pobídkám. To je však důležité nejen na úrovní sítí, ale také na úrovni malých obchodníků,“ dodal.

Rozdělení spektra Komise navrhla již letos v únoru. Část ultrakrátkých vln (UKV) 470-790 MHz má být podle něj vyčleněna pro mobilní připojení. Konkrétně se má jednat o spektrum v pásmu 700 MHz (694-790 MHz), které je pro poskytování kvalitního internetového připojení ideální. Naopak kmitočty v pásmu do 700 MHz (470-694 MHz) zůstanou dostupné pro televizní vysílání. Problematika rozdělení spektra se výrazně dotkne i českých občanů.

dostupná wifi v EU

© Shutterstock / martiapunts

Komise chce více pravomocí pro unijní úřad

Poslední návrhy ale myslí i na problémy, které mají spotřebitelé například při změně operátora. Nová pravidla by měla případný přechod k jinému dodavateli usnadnit. Vedle toho je podle Komise nutné posílit vnitrostátní regulační orgány a BEREC, tedy Úřad Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací. Tyto kroky mají pomoci sjednocení pravidel v rámci jednotného digitálního trhu.

„BEREC za krátkou dobu své existence dokázal, že je schopen efektivně plnit úkoly. Pro své členy, tedy pro regulační úřady jednotlivých zemí, slouží jako platforma pro sdílení zkušeností a hledání řešení různých problémů,“ uvedla na konferenci zástupkyně státního tajemníka pro evropské záležitosti a ředitelka Odboru koordinace hospodářských politik EU Lucie Šestáková. Dodala, že BEREC by měl i nadále zůstat nezávislým a expertním úřadem.

Samotný kodex je součástí navržené směrnice, která byla v polovině září předložena Radě a Evropskému parlamentu. Schválen by mohl být během roku 2018.

WIFI4EU

Kromě zmíněné směrnice je součástí reformy i návrh nařízení o podpoře dostupnosti připojení na lokální úrovni a na veřejných prostranstvích, která se označuje jako iniciativa WIFI4EU. Ta má místním orgánům umožnit poskytnout všem občanům bezplatné bezdrátové připojení ve veřejných budovách, v nemocnicích, v parcích nebo na náměstích. Návrh počítá s investicemi ve výši 120 milionů eur pro 6 – 8 tisíc lokalit a prostředky pro realizaci internetového připojení mají být k dispozici krátce po schválení Evropským parlamentem a členskými státy.

Avšak nejde jen o zavádění bezdrátového připojení na veřejných místech, ale také ve venkovských oblastech. „Za stěžejní v této oblasti považujeme zejména zájem o pokrytí venkova internetovým připojením s rychlostí stahování minimálně 100 megabitů za sekundu do roku 2025,“ uvedla na konferenci Šestáková.

Akční plán pro technologii 5G

Za důležité považuje Komise i společný harmonogram pro zavádění technologie 5G, který má být vytvořen do roku 2020 a úzce souvisí s výše zmíněným rozdělením spektra. Spolupráce se v rámci EU zaměří zejména na přidělování pásem spektra pro 5G, organizaci celoevropských zkoušek této technologie od roku 2018 a na vytvoření jednotných globálních norem. Od plánu si Komise mimo jiné slibuje vytvoření až 2 milionů pracovních míst a pokračování realizace Průmyslu 4.0, ve kterém je kvalitní a vysokorychlostní bezdrátové připojení pomocí technologie 5G nezbytné.

Návrhy v této oblasti vítá i Šestáková, některé z nich však vnímá jako příliš ambiciózní. „Rozvoj sítí 5G vítáme, ale cíl zajistit připojení 5G alespoň v jednom velkém městě v každém státě do roku 2020 se nám jeví jako velmi obtížný, co se praktické realizovatelnosti týče,“ prohlásila.