Olli Rehn: Irské NE rozšíření nezastaví

Komisař pro rozšíření Olli Rehn; zdroj: Evropská komise

Komisař pro rozšíření Olli Rehn v rozhovoru pro Euractiv.cz zdůraznil strategický význam rozšíření pro EU. Mimo jiné řekl, že výsledek červnového referenda v Irsku by neměl nijak ovlivnit proces rozšíření Unie.

  • Co si myslíte o negativním výsledku červnového referenda v Irsku. Mohl by jeho výsledek způsobit zpomalení procesu rozšíření EU?

Rozšíření nebylo předmětem diskuse, která předcházela irskému referendu, takže z něj nelze dělat obětního beránka.

Institucionální reforma a proces rozšiřování jsou dva paralelní procesy. I nyní, kdy EU zvažuje jak má s reformou institucí pokračovat, zároveň dohlížíme na to, aby byl přístupový proces v jihovýchodní Evropě pečlivě řízený a plynulý. Když pracujeme na míru a stabilitě, nebereme si žádnou dovolenou.

Další zemí, která vstoupí do EU bude pravděpodobně Chorvatsko. Dokonce i nejkratší časový plán předpokládaného vstupu Chorvatska do EU je delší, než nejdelší časový horizont kdy podle našich očekávání vstoupí v platnost Lisabonská smlouva.

  • Region západního Balkánu má pro EU strategický význam. Co EU dělá – mimo Stabilizační a asociační proces – pro rozvoj prosperity a stability v tomto regionu?

Naší politiku vůči tomuto regionu – Stabilizační a asociační proces – je možné vnímat jako abstraktní pojem, ale ve skutečnosti pokrývá velmi praktické aspekty, kdy dochází ke zlepšování každodenního života občanů. Jde o vytváření zóny volného obchodu mezi EU a státy západního Balkánu s cílem zlepšit hospodářskou prosperitu, o vytváření těsnějších politických vazeb a aproximaci místních standardů směrem ke evropským standardům.

Kromě toho pracujeme také na zlepšení mezilidských kontaktů tím, že lidem usnadňujeme cestování – například tak, že usilujeme o vytvoření bezvízového styku s EU nebo udílíme stipendia.

EU také poskytuje významnou finanční pomoc. Pro období 2007 – 2011 dosahuje 6,5 miliardy eur.

  • Konflikt v Gruzii obrátil pozornost EU směrem na východ. Ve vašich prohlášeních jste zmínil, že jiným státům, o nichž se před tím v této souvislosti neuvažovalo (jmenovitě třeba Ukrajina), by mohlo být nabídnuto členství v EU. Myslíte si že byste mohl mezi členskými státy najít podporu pro tento krok?

EU v současné době nemá pro tyto země nabídku členství. Diskuse o perspektivě členství Ukrajiny nejsou ani na pořadu dne. Nerad bych ale předjímal budoucí vývoj.

Chceme s nimi ale budovat těsnější partnerství a podporovat je. Proto nyní Komise nyní vytváří reflexi k Východnímu partnerství a ještě na podzim plánuje přijít s konkrétními návrhy.

  • Je téměř jisté, že Chorvatsko brzy vstoupí do EU. Některé optimistické odhady říkají, že to může být již v roce 2010. Je tento rok z vašeho pohledu reálný?

Raději nebudeme spekulovat o datech, protože hodně záleží na Chorvatsku a jeho schopnosti poradit si s přístupovými kritérii. Doufám, že Chorvatsko bude schopné vstoupit do EU koncem tohoto desetiletí, ale pro stanovení přesnějšího časového harmonogramu je nejprve třeba s Chorvatskem uzavřít přístupová jednání.

  • Srbsko dopadlo v červenci Radovana Karadžiče, který je obviněn ze zločinů proti lidskosti. Nizozemsko ale stále odmítá dát zelenou Prozatímní dohodě. Co by podle vás mělo Srbsko udělat, aby přesvědčilo nizozemskou vládu o své úplné spolupráci s Mezinárodním trestním tribunálem pro bývalou Jugoslávii (ICTY)?

Nemohu mluvit za nizozemskou vládu. Pokud jde o Komisi, jsme toho názoru, že dopadení Radovana Karadžiče je milníkem ve spolupráci Srbska s ICTY, který by měl být odměněn implementací částí Stabilizační a asociační dohody, která se týká obchodu, tj. implementací tzv. Prozatímní dohody.

Věřím, že srbská vláda dělá vše co je ve jejích silách aby dosáhla úplné spolupráce s ICTY a doufám, že její úsilí brzy přinese pozitivní výsledky.