Gordana Djurović: Evropská integrace má v Černé Hoře silnou podporu

Gordana Djurović; zdroj: Vláda Černé Hory

Místopředsedkyně vlády Černé Hory pro evropskou integraci Gordana Djurović v rozhovoru s portálem EurActiv.cz říká, že ve společnosti neexistuje v otázce směřování země do Unie žádná rozpolcenost. Nejmenší stát západního Balkánu věří, že by se mohl stát členem Unie v roce 2012.

  • Černá Hora by do Evropské unie ráda vstoupila v roce 2012. Myslíte si, že je to po neúspěšném irském referendu stále ještě možné?

V první řadě jsme si vytvořili střednědobou strategii. Po přijetí národního integračního programu na roky 2008-2012 jsme v tomto dokumentu schváleném vládou uvedli, že odhadujeme, že vnitřně budeme na integraci připraveni koncem roku 2012.

Vnitřní připravenost ovšem neznamená ani členství, ani žádné politické rozhodnutí o době, kdy bychom měli své přístupové rozhovory dokončit. Je to pouze cíl, který jsme si stanovili sami pro sebe ve snaze dosáhnout dobrých výsledků ve všech oblastech, které pokrývají Kodaňská kritéria. Z naší strany jde tudíž o velmi obecné prohlášení, ale ve skutečnosti jde také o velmi odpovědný přístup k tomu, co máme v plánu v následujících pěti letech.

Ovšem Smlouva říká, že i v případě, že všechna kritéria splníte, je na členských zemích, aby přijaly politické rozhodnutí. Co se týče přistoupení nejsme tedy pod žádným tlakem. Stanovili jsme si jej v takzvané Černohorské evropské agendě jako strategickou prioritu a postupně se budeme snažit všechny kroky plnit podle plánu. 

  • Kde má Černá Hora v současné době největší problémy?

Neříkala bych tomu „největší problémy“, ale v souladu s evropskou terminologií spíše „největší výzvy“. Již u minulých rozšíření jsme viděli, že se jedná především o oblasti spravedlnosti, svobody a bezpečnosti. Tyto oblasti se tedy přísně monitorují a všichni očekávají, že již v první fázi integrace budete schopni dosáhnout nějakých výsledků – nejen referenčních hodnot, ale spíše více, čímž ukážete, že celou věc berete vážně.

Každý sektor je důležitý a politická kritéria nám nevadí. Řadu let žijeme ve velmi stabilním politickém prostředí, nemáme potíže s ekonomickými kritérii, administrativní kapacita našich ministerstev se postupně zvyšuje a postupně v těchto oblastech přijímáme evropské acquis. Máme také velmi dobré makroekonomické indikátory jako je například příliv zahraničních investic.

Evropské zprávy nebo zprávy jiných mezinárodních organizací nás vyzývají především k posilování administrativních kapacit. Ovšem to je pochopitelné, neboť jsme nejmenší zemí v regionu a máme prozatím pouze dvouletou zkušenost s nezávislostí. Na druhé straně ale patříme také k nejstarším evropským zemím, a to již od 9. století.

Obecně výtky směřují na adresu boje s korupcí a organizovaným zločinem a posilování administrativních kapacit. Tečka.

Z našeho pohledu máme pro nás ale boj s korupcí a organizovaným zločinem představuje stejný problém jako pro všechny země v regionu. Nejde o žádný čistě černohorský problém. Myslím ale, že jsme také dosáhli mnoha výsledků a zmiňuje to také zpráva o boji s korupcí a organizovaným zločinem, kterou Evropská komise vydala v roce 2005. Pokud se podíváte na všech deset doporučení, které nám tehdy Komise dala, uvidíte, že jsme všechny tyto úkoly otevřeli a snažíme se implementovat Černohorský strategický program pro boj s organizovaným zločinem. Máme také národní koordinační mechanismus, akční plán pro nevyřízené soudní případy, zlepšujeme legislativu, posilujeme kapacity, pořádáme vzdělávací semináře, uzavíráme bilaterální dohody a zapojujeme se do multilaterálních iniciativ.

Mezinárodní společenství se snažím o pokroku v těchto oblastech přesvědčit prostřednictvím oficiálních zpráv z našich institucí, ovšem vzhledem k tomu, jaký má tento region image z minulosti, to není snadné.

V zásadě bych ale řekla, že děláme velké pokroky a myslím, že v tuto chvíli pracujeme podle plánu. 

  • Očekáváte tedy, že nová hodnotící zpráva, kterou Evropská komise zveřejní na podzim, bude pozitivní…

Ano, věříme, že zpráva zohlední velké pokroky, kterých jsme v mezidobí dosáhli. 

  • Plánujete podat přihlášku k členství v Evropské unii ještě během tohoto roku?

Ano a náš premiér (Milo Djukanović, pozn. red.) to také zmínil během své nedávné návštěvy v Bruselu. Máme v úmyslu tak učinit během francouzského předsednictví. Uvidíme, jak to půjde, ale rozhodně to máme v plánu. 

  • Dnes jste jednala s českým místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou. Co očekáváte od českého předsednictví v první polovině roku 2009?

Šlo o velmi konstruktivní dialog a míra porozumění byla ve všech oblastech mimořádně velká. Obě země navazují na dobrou spolupráci, kterou se snažíme dále zlepšovat, zejména v hospodářské oblasti. Chceme ale posílit také naší spolupráci v rámci procesu evropské integrace.

Věřím, že se nám podaří podat naší přihlášku do EU ještě před začátkem českého předsednictví, Evropská rada o ní v prosinci rozhodne a my tak budeme moci vstoupit do technických vyjednávání s Evropskou komisí. Z české strany očekáváme v první polovině roku 2009 plnou podporu Černé Hoře a dalším zemím v regionu v této velmi důležité fázi integrace a stabilizace regionu. 

  • Když se vaše země rozhodla v roce 2006 k nezávislosti na Srbsku, zvítězili příznivci nezávislosti Černé Hory jen velmi těsně. Odráží se to také nějak na prioritách země ve vztahu k EU nebo má členství v Unii podporu napříč celým politickým spektrem? 

Pokud budete srovnávat Černou Horu v roce 2006 a dnes, dostanete úplně jiný obrázek. Naše země se zbavila tohoto typu politického stresu a lidé se více zajímají o ekonomické problémy, což je bezpochyby velmi zdravé. A pokud jde o evropskou integraci, všechny politické strany tento proces podporují. V otázce evropské integrace tedy nenajdete žádnou rozpolcenost ani u volených orgánů Černé Hory, ale ani mezi občany. Pro stabilizační proces a pokrok ve všech oblastech, které zasluhují v rámci tohoto procesu naší plnou pozornost a velké množství energie, je to velmi důležité.

Myslím, že proces evropské integrace v první řadě potvrzuje, že jste nezávislá země (a v případě Černé Hory je to fakt), a že se můžete přestat starat o některé věci, které se neodehrávají přímo na vašem dvorku. Zároveň můžete hrát velmi konstruktivní roli ve vztahu k vašim sousedům a jakékoliv regionální iniciativě.

Dva roky nezávislosti Černé Hory ukazují, že jsme schopni plně fungovat jako stát a jsme zemí, která silně podporuje evropskou integraci nejen formálně ale ku prospěchu celé země a jejích občanů. 

  • V těchto dnech vzniká v Srbsku nová vláda. Myslíte si, že bude tato schopná nasadit své zemi proevropský kurs nebo s tím budou nějaké potíže, zejména kvůli otázce Kosova? 

Bude velmi důležité, když budeme moci prohlásit, že jde o proevropskou vládu. Je to významné pro stabilitu a rozvoj nejen samotného Srbska, ale také celého regionu. Přejeme jim hodně úspěchů při zvyšování ochoty k evropské integraci, urychlení práce parlamentu při přijímání nové legislativy a pochopitlně si také přejeme, aby se mezi našimi zeměmi rozvinula dobrá spolupráce. Očekávám dobré vztahy mezi Srbskem a Černou Horou a porozumění pro řešení všech regionálních problémů.

Doufám, že si plně uvědomují, jak velká odpovědnost na bedrech nové proevropské srbské vlády leží a doufám také, že se jim podaří zvládnout všechny výzvy a posílit proces integrace Srbska do EU.