Daň za Brexit: Hrozba pro menší e-shopy

UPOZORNĚNÍ: Názor autora/autorů se nemusí shodovat s názorem redakce EurActiv.cz

Zdroj: Evropská komise.

Výsledek referenda je zatím velmi nejistý, pravda je však taková, že tzv. brexit by měl rozsáhlé politické, sociální a ekonomické dopady na EU i Velkou Británii. Jedním z ekonomických důsledků by byl i vliv na online podnikání a e-commerce sféru, píše ve svém komentáři pro EurActiv.cz Michaela Guldanová ze společnosti Visual Meta GmbH, která provozuje ShopAlike.cz.

23. června 2016 se Britové budou rozhodovat o tom, zda chtějí i nadále zůstat v Evropské unii. Z pohledu Velké Británie jsou v sázce mnohé benefity jako volný pohyb zboží, pracovních sil a kapitálu, obchodování s ostatními členskými zeměmi nebo mechanismy pro řešení konfliktů, ale i mnohé další. Tyto faktory měly za následek ekonomickou prosperitu největších evropských zemí.

Britové však věří, že jejich ekonomický rozvoj brzdí fakt, že jsou tzv. čistými plátci do rozpočtu EU. Výsledek referenda je zatím velmi nejistý, pravda je však taková, že tzv. brexit by měl rozsáhlé politické, sociální a ekonomické dopady na EU i Velkou Británii. Jedním z ekonomických důsledků by byl i vliv na online podnikání a e-commerce sféru.

Pokles kupní síly zákazníků

Po případném rozhodnutí oddělit se od EU bude mít podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii Velká Británie dvouletou lhůtu na vyjednání podmínek vystoupení z EU. Jelikož v současnosti je velmi obtížné získat jakákoli prohlášení o možných plánech a strategiích pro toto období, očekává se, že ho bude doprovázet velká nejistota na finančních trzích a kolísání směnných kurzů, vyšší riziko na úvěrových a akciových trzích a možný pokles v podnikatelské důvěře a investicích. Očekává se, že případný brexit bude mít nepříznivý dopad na peněženky Britů, jelikož britská libra pravděpodobně oslabí. Podle britského Guardianu by to mohlo být až o 15-20 %.

Zpomalení britského online podnikání a růst cen pro zákazníky po celé Evropě

Přestože se podíl britského exportu, který směřuje do EU snížil z 54,8 % z v roce 1999 na 44,6 % v roce 2014, stále EU představuje pro Spojené království největší trh. Britský export se navíc podílí jednou desetinou na celkovém exportu EU. Pokud jde o Českou republiku, Británie k nám v roce 2014 vyvezla zboží a služby za 2,6 miliardy eur. Česko bylo v roce 2015 pro Británii 28. nejvýznamnějším exportním trhem. Vzájemný obchod dosáhl výše 8,72 miliard eur. Na druhou stranu je Velká Británie šestým největším importérem do České republiky s 2% podílem na trhu.

Brexit by mohl mít za následek zvýšení tarifních i netarifních překážek při obchodování Velké Británie s EU. Ovlivnilo by to i elektronické obchodování a koncové zákazníky po celé Evropě, kde jsou přítomni obchodníci jako Tesco, Next, Reebok či Asos, včetně České republiky. I když se očekává, že Velká Británie si vyjedná pokračování dohody o volném obchodu, v případě, že by se tak nestalo, změny v daňové struktuře by výrazně ovlivnily ceny vyváženého i dováženého zboží.

Visual Meta, společnost, která provozuje online byznys v Evropě, Asii a Jižní Americe, potvrdila, že existuje obava, že dodavatelé britských značek na český trh mohou zvýšit ceny na online nákupních portálech až v průměru o 2 až 15 % v závislosti na kategorii produktů. E-shopy zabývající se prodejem módy by mohly být postiženy nejvíce, protože jejich zákazníci tradičně citlivě reagují na výkyvy v cenách.

Zatímco růst cen se v dlouhodobém horizontu stabilizuje, především menší e-shopy by se měly připravit na krátkodobé výkyvy. Obecně platí, že přeshraniční nákupy kvůli očekávanému nárůstu cen krátkodobě poklesnou. Podle aktuálního průzkumu Paypal je Velká Británie celosvětově třetí nejoblíbenější destinací, kde nakupovat online. A z druhé strany, až 36 % Britů v loňském roce nakoupilo online v zahraničí.

Izolace britských e-shopů

V případě brexitu by mohlo dojít k izolaci britských e-shopů. Pokud chtějí držet krok s ostatními globálními hráči, znamenalo by to pro ně obrovskou nevýhodu. V současné době pouze menšina britských firem využívá výhod společného evropského trhu. Britský trh se svými 58 miliony obyvatel je relativně velký, ale ne neomezený. Pokud by firmy viděly ve sjednocené Evropě cílový trh, bylo by jim k dispozici 400 milionů uživatelů internetu a tedy potenciálních zákazníků. Tato varianta se již v případě brexitu nabízet nebude.

Odvětví online obchodu v minulosti sehrálo důležitou roli při oživení britského hospodářství, a protože je Velká Británie v současnosti jedním z největších online tržišť, může mít případný brexit krátkodobě výrazný dopad nejen na Británii, ale i na celou Evropu. Pro zákazníky to může znamenat změnu dodacích podmínek a lhůt, stejně i zvýšení ceny zboží nebo nákladů za dopravu. Z dlouhodobější perspektivy se však situace pravděpodobně stabilizuje a zavládne klid, podobně jako na finančních trzích.