Tvrdý brexit zasáhne český export do Británie. Ekonomové odhadují pokles až o 20 procent

© Shutterstock

Velká Británie je pátým největším obchodním partnerem České republiky. Brexit může toto postavení ohrozit.

Budoucnost Velké Británie a způsob jejího vystoupení z EU je zatím nejasný. Hlasování o tzv. „rozvodové dohodě,“ které mělo proběhnout 11. prosince, bylo odloženo na leden příštího roku.

Stále tak existují tři možné scénáře budoucího vývoje. „Pokud by byla dohoda v parlamentu schválena, Spojené království by se vydalo cestou ‚měkkého‘ brexitu, kdy by po dobu přechodného období, které může trvat až do roku 2022, prakticky zůstalo členem EU, ale nemělo pravomoci o ničem rozhodovat,“ uvedli ekonomové z EU Office České spořitelny ve svém prosincovém Měsíčníku EU aktualit.

Co obsahuje finální návrh dohody o brexitu mezi EU a Spojeným královstvím?

Rok a půl projednávaná dohoda o brexitu je na světe. obsahuje možnost prodloužení přechodného období po brexitu i pojistku pro irské hranice, která byla nejpalčivějším tématem vyjednávání. Má mít podobu celní zóny.

Jako pravděpodobná varianta se však nabízí nesouhlas britského parlamentu s navrženou dohodou. „Proti jsou opoziční labouristé, liberální demokraté, skotští nacionalisté, severoirští unionisté i část vládní konzervativní strany,“ vysvětlili ekonomové David Navrátil, Tereza Hrtúsová, Radek Novák a Jiří Polanský. „Podpory se dohodě premiérky Mayové nedostává ani ze strany veřejnosti,“ dodali.

V případě nesouhlasu Dolní sněmovny s rozvodovou dohodou dojde k tzv. tvrdému brexitu a od 29. března 2019 přestane být Británie členem EU.

Pokud Británie odejde z EU bez dohody, stane se „občanem bez identity“, varují odborníci

Dohoda o odchodu Británie z EU je zatím v nedohlednu, čas na její ujednání se ale krátí. Pravděpodobnost brexitu bez dohody je podle odborníků 50:50 a je daleko vyšší než před půl rokem. Co by taková varianta znamenala?

Dopady na rozpočet EU

Po odchodu Británie z Unie bude v rozpočtu EU scházet 13 miliard eur ročně. „S tímto výpadkem již nový návrh rozpočtu pro období 2021-2027 počítá. Evropská komise chce v budoucnu vynaložit více prostředků na nové výzvy a pouze úsporami a realokací výpadek příspěvku Velké Británie nevyřeší,“ okomentovala situaci EU Office České spořitelny.

Víceletý finanční rámec pro období 2021–2027

Příští víceletý rozpočet má reagovat na nové priority EU. Zemědělská politika či politika soudržnosti získají méně financí a více prostředků poputuje na migraci a správu hranic. Novinkou je mechanismus, který má propojit čerpání peněz s dodržováním zásad právního státu.

Pro období 2021–2027 bude rozpočet navýšen na 1 135 miliard euro (asi 29 bilionů Kč) v prostředcích na závazky, což odpovídá 1,114 % hrubého národního důchodu (HND) EU. Dojde tedy ke zvýšení podílu financování ze stávajícího 1 % a k využívání nových zdrojů.

Jednou z obav po odchodu Británie z EU bylo statistické zbohatnutí unijních regionů. Brexit totiž ovlivní výpočet ekonomické vyspělosti regionů EU, na jehož základě dochází k přerozdělování finančních prostředků v rámci kohezní politiky. „V případě České republiky se jedná o polepšení o jeden procentní bod,“ dodali odborníci.

V praxi to znamená pokles míry spolufinancování ze strany EU na dotacích z 85 % na 50-70 %. Praha by tak v novém programovém období získala jen 40 %, Moravskoslezsko a Severozápad 70 % a ostatní regiony by dosáhly na 55 % spolufinancování ze strany EU.

Od roku 2020 půjde na české projekty méně evropských peněz. Zájem o čerpání se může snížit, varují odborníci

Míra spolufinancování ze strany EU v příštím programovém období výrazně poklesne. Může to způsobit úbytek zájmu o dotace ze strany žadatelů a snížení úspěšnosti dotačních projektů.

Klíčový obchodní partner

Statistiky ukazují, že Velká Británie je 5. největším obchodním partnerem České republiky. Do Británie vyváží ČR zboží v hodnotě 210 miliard korun. Jedná se zejména o výrobky automobilového průmyslu (66 miliard korun) a kancelářské stroje (20 miliard korun).

„Velká Británie je pro nás významným partnerem v mnoha oblastech, kde budeme usilovat o zachování úzkých vztahů i po jejím odchodu z EU,“ píše se ve vládním dokumentu k brexitu.

Pokud se podle vládního textu nepodaří vyjednat oboustranně výhodnou obchodní dohodu, lze oproti současnosti do budoucna očekávat nárůst administrativních i regulačních překážek, a to ve všech hospodářských sektorech. „Česká vláda však učiní maximum, aby stávající obchodní vztahy nebyly zpřetrhány a aby vzájemný obchod zůstal zachován,“ uvádí se v dokumentu.

Česko-britské vztahy po brexitu. Víme, jaké je chceme?

Jednání o brexitu mezi EU a Velkou Británií pokročila do druhé fáze. Pomalu se začíná řešit podoba budoucích vzájemných vztahů. Jak si je představuje Česká republika?

„V případě velmi tvrdého brexitu, by mohly poklesnout vývozy z České republiky do Spojeného království o 20 %,“ předpověděli ekonomové z České spořitelny. „Že nejde o nikterak nadhodnocený odhad, ukazuje i zkušenost během Velké recese během roku 2008 a 2009, kdy dovozy do Británie z ČR poklesly až o 24 procent. A Bank of England přirovnává dopady tvrdého Brexitu na ekonomiku Británie právě globální finanční krizi,“ dodali.

Čistý vývoz do Velké Británie by tak po brexitu mohl klesnout až o 30 miliard korun, což by mělo za následek snížení českého HDP o 1,1 % a ztrátu zaměstnání pro 40 tisíc pracovníků.

„Pokud by dopady tvrdého brexitu byly zmírněny například přechodnými dohodami nebo smlouvami a pokles vývozů by dosáhl 5 %, potom by negativní dopad na českou ekonomiku byl zmírněn na – 0,3 % a pokles zaměstnanosti na 10 tisíc lidí,“ uvedli ekonomové.

Češi v Británii

Odchod Británie z EU bude mít dopad nejen na Brity žijící v jiných státech EU, ale i na občany EU žijící ve Spojeném království. Celkem žijí v Británii více než tři miliony občanů z jiných zemí EU, z toho je dle odhadů až sto tisíc Čechů.

Pokud bude dohoda schválena, nastane od 30. března do konce roku 2020 tzv. přechodné období, kdy se budou moci čeští občané v Británii nadále volně pohybovat, pracovat či studovat. Budou se však muset zaregistrovat v aplikaci EU Settlement Scheme. Na podání žádosti mají čas do 30. června 2021.

Sto tisíc Čechů se chystá na brexit. Aby zůstali v Británii, musí se zaregistrovat

Británie za šest měsíců opustí Evropskou unii. Brexit bude mít dopad nejen na samotné Brity, ale taky na sto tisíc Čechů, kteří v zemi žijí. Cizinci se budou muset registrovat ve speciální databázi, aby mohli v zemi i nadále zůstat.

Ti, kteří budou žít v Británii v době registrace méně než pět let, získají tzv. pre-settled status („před urovnáním“), zatímco Češi s delší dobou pobytu získají rovnou nový imigrační status, tedy settled status („urovnaný“).

„Settled status, tedy status odpovídající trvalému pobytu, umožní právo žít, pracovat či studovat a mít přístup k veřejným službám a prostředkům za stejných podmínek, jako mají britští občané,“ vysvětlili dále ekonomové.

Pokud však dohoda nebude schválena, hrozí, že občané EU v Británii a Britové v zemích EU se budou muset po 29. březnu vrátit do svých zemí. Odborníci se ale domnívají, že k nejhoršímu scénáři nedojde a země EU a Velká Británie by Britům resp. občanům z EU v případě tvrdého brexitu udělily přechodná povolení k pobytu a přechodná pracovní povolení.