Europoslanci posvětili obchodní dohodu s Velkou Británií. Co obsahuje a jak funguje?

Ursula von der Leyen, předsedkyně Evropské komise, a Charles Michel, předseda Evropské rady [© European Union, 2020]

Evropský parlament na svém plenárním zasedání v úterý 27. dubna po čtyřech měsících konečně schválíil obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím. Završí tak pětiletý brexitový proces. V jakých oblastech bude EU s Velkou Británií nadále spolupracovat, a kde se naopak jejich cesty rozdělí?

Jak pobrexitová dohoda vznikala?

Obchodní partnerskou dohodu vyjednával od března do prosince roku 2020 tým Evropské unie v čele s Michelem Barnierem a britský tým pod vedením Davida Frosta.

Mezi sporné body patřilo zejména zajištění respektování rovnocenných pravidel, dohled na dodržováním dohody a práva na lov ryb v britských vodách.

Vyjednavači uzavřeli dohodu na Štědrý den roku 2020. Provizorně platí od 1. ledna 2021. Schválení dohody většinou Evropského parlamentu a potvrzení Rady ministrů zemí EU je posledním krokem, který dohodu dělí od vstupu v plnou platnost.

Obchodní dohoda doplňuje a navazuje na výstupovou dohodu z října 2019. Proces vystoupení z EU zahájila Velká Británie v březnu 2017 aktivováním článku 50 Smlouvy o EU. Spojené království Velké Británie a Severního Irska formálně opustilo Evropskou unii 31. ledna 2020, po němž následovalo 11měsíční přechodné období pro dojednání podoby budoucích vztahů mezi EU a Británií.

Brexit: Od osudného referenda až po vyjednané dohody

Představitelé Velké Británie a Evropské unie zahájili 19. června 2017 oficiální jednání o brexitu. Téměř rok po konání britského referenda a tři měsíce po spuštění článku 50 Smlouvy o EU. Co předcházelo samotným rozhovorům, jak probíhala a co se vyjednalo?

Co obchodní dohoda obsahuje?

Dohoda se všemi svými částmi čítá kolem dvou tisíc stran textu včetně protokolů a příloh.

Kromě Obchodní a partnerské dohody jsou to dohoda o bezpečnostních postupech pro výměnu a ochranu utajovaných informací, dohoda o spolupráci pro bezpečné a mírové využívání jaderné energie a 15 nezávazných politických deklarací.

 • Dohoda pokrývá oblast obchodu se zbožím a částečně se službami, včetně těch digitálních, dále oblast letecké a silniční dopravy, energetiky, rybolovu, práva duševního vlastnictví, pravidla státní podpory, daňové transparentnosti, koordinace sociálního zabezpečení, justiční spolupráce v trestních věcech a účast na některých unijních programech.
 • Dohoda stanovuje určitá přechodná období pro oblast finančních služeb, ochrany dat a zjednodušené vzájemné uznávání profesních kvalifikací. Tyto oblasti musí být dojednány v první polovině roku 2021.
 • Dokument naopak nepokrývá otázky zahraniční politiky, vnější bezpečnosti a obranné spolupráce. Na přání britské strany nebyly tyto otázky do dohody zahrnuty.

Jak se od 1. ledna 2021 obchoduje mezi Británií a EU?

Británie opustila jednotný trh i celní unii, mezi ní a EU se však neuplatňují při obchodní výměně žádná cla ani kvóty. Na druhou stranu skončil volný pohyb zboží, služeb, kapitálu i osob.

Obě strany musí plnit tzv. pravidlo původu, tedy že proclené nejsou pouze výrobky výlučně pocházející ze Spojeného království či ze zemí EU. Vývozci musí dodržovat sanitární a fytosanitární pravidla. Dočasně platí i standardizace EU, musí se tedy dokládat i celní dokumenty včetně certifikace zboží.

Britské firmy v případě, že chtějí obchodovat na jednotném trhu, musí dodržovat unijní pravidla v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu nebo respektovat práva pracovníků i cestujících.

V oblasti rybolovu je stanoveno 5,5leté přechodné období, během něhož se bude snižovat unijní kvóta pro výlov ryb ve výlučných vodách Británie až na 25 %.

Podcast: Vítejte v brexitu: Připravte si doklady a odevzdejte svačinu

Od 1. ledna letošního roku platí provizorní dohoda o budoucích vztazích Evropské unie a Velké Británie. A nejen obchodníci už čelí dopadům rozchodu Unie a Spojeného království v praxi. Kromě nárůstu byrokracie došlo i na kuriozity. Co se konkrétně děje?

Jak vypadá spolupráce v oblasti energetiky a dopravy?

Británie vystoupila z unijního vnitřního energetického trhu, nebude dále součástí Systému EU pro obchodování s emisními povolenkami (tzv. EU ETS). Rovněž opustila Evropské společenství pro atomovou energii (EURATOM).

Britské aerolinky již nebudou moci provozovat své linky v rámci EU. Nebudou tedy moci létat mezi dvěma unijními zeměmi, pouze mezi Velkou Británií a členem EU.

Jak to je a bude s volným pohybem osob mezi EU a Británií?

 • Volný pohyb osob mezi EU a Spojeným královstvím skončil. Dohoda zajišťuje koordinaci pravidel sociálního zabezpečení unijních občanů, kteří dočasně setrvávají či pracují v Británii, a stejně tak i Britů dočasně pobývajících v Unii.
 • Pro krátkodobé cesty do Británie do 90 dnů nebude potřeba mít víza. Britové musí to samé umožnit unijním občanům.
 • Na dlouhodobější cesty do Británie ze zemí EU nebo naopak se budou vztahovat imigrační pravidla dané země.
 • Zároveň bude nutné pro cesty do Británie z EU mít u sebe cestovní pas. Pro krátkodobější cesty bude stačit také Evropská zdravotnická kartička pro případ nezbytného lékařského ošetření v zahraničí.
 • V celé řadě oblastí pokryté dohodou se aplikuje princip nediskriminace mezi Brity a unijními občany včetně oblasti poskytování služeb. Skončilo také automatické a zjednodušené vzájemné uznávání kvalifikací v EU získané ve Spojeném království.

Jak si český autoprůmysl poradil s brexitem?

Kdo je připraven, není překvapen. Takovou strategii zvolili čeští vývozci automobilů a autodílů, a proto se zatím s výraznějšími komplikacemi způsobenými vystoupením Velké Británie z jednotného trhu a celní unie nepotýkají.

Spolupracují policisté a soudy?

Dohoda zajišťuje pokračování soudní spolupráce v trestních věcech – tzn. spolupráce policie a soudů na obou dvou stranách Lamanšského průlivu, včetně společného boje proti praní špinavých peněz nebo boje proti terorismu. Spolupráce potrvá také v oblasti přeshraniční kriminality.

Spojené království by mělo s EU nadále spolupracovat také v oblasti kybernetické bezpečnosti a mezi oběma partnery byla uzavřena dohoda o výměně zabezpečených informací.

Spolupráce v občanských věcech dojednána není.

Jaké unijní programy mohou Britové nadále využívat?

 • V oblasti zdravotnictví bude Velká Británie moci na ad hoc základě využívat unijní Systém pro včasné varování a reakci, který monitoruje zdravotnické hrozby v EU.
 • Londýn se bude také nadále účastnit výzkumného programu Horizont Evropa a výstavby Mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER).
 • Spolupráce potrvá i v oblasti vesmírných záležitostí. Spojené království bude i nadále součástí unijního satelitního systému pro monitorování zemského povrchu Copernicus a bude mít rovněž přístup k unijnímu satelitu pro sledování objektů kolem Země.
 • Naopak kvůli vysokým finančním nákladům se Britové již nebudou účastnit výměnného programu Erasmus.

Přehledně: Co znamená brexit pro Čechy? Od ledna dojde k mnoha změnám

Uspokojení z toho, že EU a Velká Británie dokázaly sjednat aspoň obchodní dohodu, není tak zcela na místě. Z dosavadních vztahů s Unií zbylo totiž torzo. Přinášíme přehled největších změn od 1. ledna 2021.

Jak dohoda funguje v praxi?

První měsíce uplatňování dohody byly náročné pro obchodní výměnu. Změnila se pravidla a po téměř 50 letech takřka volného obchodu je najednou nutné na hranicích předkládat řadu certifikátů a osvědčení. Kvůli tomu se zpožďují a také prodražují dodávky některého zboží.

Spojené království zatím uplatňuje přechodné období, během něhož nevyžaduje od unijních dovozců dokládat veškerou dokumentaci hned při překročení hranic, ale až později. Větší dopad změněných podmínek proto zatím pocítili spíše britští obchodníci než ti unijní.

Vývoz z Británie do EU poklesl v lednu o více než 40 %, dovoz z EU do Británie poklesl v lednu o necelých 30 %.

Pokračuje exodus firem z Britských ostrovů na evropský kontinent, zejména ve finančním, bankovním a pojišťovacím sektoru. Vůči dohodě konstantě protestují britští i unijní rybáři.

Podcast: Nekončící brexit aneb co nového ve vztazích EU a Británie?

Vztahy mezi EU a Británií se řídí obchodní a partnerskou dohodou. Ta ale, zdá se, nezajistila, aby nové partnerství řádně fungovalo. Největší problém představuje tzv. severoirský protokol, který je součástí výstupové dohody. Kde je jádro problému a jak jej řešit?

Co když jedna strana dohodu poruší?

Pokud jedna strana dohodu poruší, měla by podle dohody být ustavena arbitráž či panel expertů. V některých případech může dojít i k uvalení cel.

Dohoda také umožňuje jedné ze stran dohodu jako celek či její část ukončit, pokud druhá strana poruší Pařížskou dohodu o změně klimatu z roku 2015 nebo nebude dodržovat základní lidská práva a svobody či dostatečně chránit osobní data.

Článek vznikl v rámci projektu Evropa v souvislostech, který společně realizují EURACTIV.cz a vydavatelství Economia s podporou Evropského parlamentu.