Bionafta z řepky prý neprospívá ovzduší tak moc, jak tvrdí EU

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Matt Banks

Přístup Evropské komise k bionaftě vyráběné z řepky olejky je podle studie dvou německých odborníků do značné míry netransparentní. Ve své analýze například ukázali, že bionafta nepomáhá snížit množství emisí skleníkových plynů v takové míře, o jaké hovoří evropské instituce.

Údaje Evropské komise o uhlíkové stopě bionafty z řepky olejky a jejím podílu na snižování emisí skleníkových plynů jsou nepodložené. Ukázala to alespoň studie dvou odborníků z univerzity v Jeně.

Němečtí experti Gernot Pehnelt a Christoph Vietze použili při svém výzkumu stejnou metodu výpočtu, kterou využívá Komise. Podle jejich výsledků však není pravda, že by spalování bionafty z řepky snižovalo množství emisí o 38 % ve srovnání s klasickými palivy, jak tvrdí evropská exekutiva.

V osmi ze dvanácti zkoumaných scénářů se totiž ukázalo, že toto číslo se pohybuje pod 30 %, a tedy i pod úrovní stanovenou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie.

„Naše výsledky ukazují, že ‚udržitelnost‘ bionafty z řepky podle interpretace směrnice je přinejmenším sporná a ve většině scénářů neobhajitelná,“ tvrdí autoři.

Netransparentní přístup

Odborníci zároveň dodávají, že jejich výzkum byl komplikován přístupem Evropské komise, která odmítla zveřejnit všechna svá data z této oblasti. Studie tak vychází z veřejně dostupných údajů.

Na nedostatek transparentnosti v této otázce již dříve upozornily nevládní organizace jako například ClientEarth. Podle autorů studie tak lze dojít k jednoduchému závěru, že evropská tvrzení o přínosu bionafty z řepky ke snižování emisí jsou přehnaná a že se jedná spíše o „politický“ než o „vědecký“ postoj.

„Pochybnosti spojené s uhlíkovou stopou některých biopaliv se staly evergreenem. Bionafta vyráběná z řepky olejky, tohoto symbolu evropských a českých biopaliv, na tom bohužel není nejlépe,“ řekl k tomu analytik Jan Doležal z think tanku Glopolis, který se tématem biopaliv dlouhodobě zabývá.

Domácí biopaliva tak podle jeho slov mohou zvýšit energetickou bezpečnost nebo zajistit pracovní místa, jak však ukazuje německá studie, kritéria pro udržitelnost biopaliv bionafta z řepky olejky v mnoha případech nesplňuje.

Důležité je podle něj prý také to, že němečtí vědci ve své práci znovu propočítali právě oficiální údaje Evropské unie.  

Mluvčí Evropské komise odmítla komentovat konkrétní výsledky zmíněné studie, ale řekla: „Různé studie mohou dojít k různým výsledkům, to záleží na tom, z jakých předpokladů vychází.“

Data Komise prý navíc vycházejí z propočtů předních světových odborníků. Dodala, že stížnosti na nedostatek údajů jsou nepodložené. „Všechna data jsou dostupná na webových stránkách Společného výzkumného centra Evropské komise," řekla.