Parlament se zaměřil na biomasu: její využívání prý zvyšuje množství emisí

zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Juan Gnecco

Spalování biomasy považuje EU za „uhlíkově neutrální“ způsob získávání energie. Podle vědeckých studií však zejména využívání dřeva množství emisí v atmosféře paradoxně zvyšuje. Podle odborníků je totiž potřeba brát v úvahu celý řetězec aktivit, který spalování dřeva provází. Evropský parlament proto vyzývá ke změně přístupu k tomuto zdroji.

Evropský parlament na konci minulého týdne (29. března) vyzval k přehodnocení pohledu Evropské unie na využívání energie z biomasy. Ta se totiž na vytváření emisí skleníkových plynů podílí podle pohledu odborníků více, než se předpokládalo.

Podle informací EurActivu se jedná o žhavé téma bruselských kuloárů. Biomasa by se totiž podle některých názorů mohla paradoxně stát překážkou k plnění emisních cílů pro rok 2020.  

„Platíme lidem za to, že kácejí své lesy ve jménu snižování emisí skleníkových plynů. Ve skutečnosti ale množství emisí zvyšujeme a nikdo se očividně nesnaží se tímto problémem nějak zabývat,“ sdělil EurActivu zasvěcený zdroj.

Křížení závazků

Evropská unie se mimo jiné snaží splnit závazek, že do roku 2020 zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE) na výrobě energie o 20 % oproti roku 1990. Přibližně polovinu z těchto zdrojů by přitom měla podle národních akčních plánů členských zemí tvořit právě biomasa.  Například v Česku by měla v roce 2014 biomasa přispívat na výrobu elektřiny 4.437 GWh instalovaného výkonu z celkových 9.236, které mají dodat OZE.

Velký podíl na plnění tohoto cíle má mít v evropských státech dřevo, které EU považuje za „uhlíkově neutrální“, a proto jeho využívání podporuje prostřednictvím subvencí a dalších nástrojů.

Tento přístup ale komplikuje plnění dalšího cíle z trojice 20-20-20, a to snížení množství emisí skleníkových plynů do roku 2020 o 20 % oproti hodnotám z roku 1990.

Při kácení stromů, dopravě dřeva a jeho spalování totiž vzniká uhlíkový dluh. Ten sice může být vyrovnán, pokud je zasazen nový strom, který zachytí stejné množství uhlíku jako ten poražený. Tento proces však zabere určité množství času, a právě v mezidobí dochází ke zvýšení koncentrace CO2 v ovzduší.

Potřebujeme nová pravidla

„Je chyba předpokládat, že bio-energie je sama o sobě uhlíkově neutrální. Závisí na tom, jaké zdroje využijete, a jak je nahradíte,“ prohlásil profesor Detlef Sprinz z Evropské agentury pro životní prostředí (EEA).

„Pokud podle současných pravidel EU nahradíte rostoucí les polem pro pěstování plodin pro biopaliva, může se stát, že tím budete emise zvyšovat,“ informoval na základě studie, kterou EEA provedla loni v září.

Také Mezivládní panel pro změny klimatu se domnívá, že biomasu lze považovat za uhlíkově neutrální, pouze pokud uvážíme všechny okolní dopady, které má její využívání na životní prostředí.

Evropská unie si problémy spojené s biomasou uvědomuje a již v minulosti přišla s návrhem na závazná pravidla, která by její využívání regulovala. Návrh byl však několikrát odložen a očekává se, že ani letos nedojde k významnému vývoji. Závazným pravidlům se brání zejména země s vysokým procentem zalesnění jako Finsko nebo Švédsko, které z biomasy vyrábí 20 %, respektive 16 % své energie.

EurActiv hovořil s několika představiteli evropských institucí o tvrdších pravidlech, která by se týkala výpočtu množství emisí, které jsou vypouštěny při spalování biomasy. Podle jejich slov je nepravděpodobné, že by generální ředitelství Komise pro energetiku snažilo taková pravidla prosadit.

„Domnívám se, že to nepovažují za důležité téma,“ uvedl jeden ze zdrojů. Podle jeho slov je navíc „stoprocentně jisté“, že současná podoba využívání biomasy znemožní splnění emisního cíle do roku 2020. „Neexistuje způsob využívání energie ze spalování dřeva, který by nezvyšoval množství emisí,“ řekl.