Komise přijala novou strategii na podporu výroby biopaliv

Evropská komise včera schválila nový strategický plán na výrobu a využití biopaliv v Evropské unii. Cílem je především snížit závislost EU na fosilních palivech a omezit vznik skleníkových plynů.

Souvislosti:

Evropská unie původně usilovala o to, aby v roce 2005 spotřeba biopaliv činila nejméně 2% spotřeby pohonných hmot. V roce 2010 by to mělo být 5,75%. Vytčeného cíle ale nedosáhla. Současná spotřeba biopaliv totiž představuje 1,4% spotřeby pohonných hmot. Nový strategický plán by tak měl revidovat směrnici o biopalivech.

Strategie navazuje na akční plán na podporu biomasy, který Komise přijala na začátku prosince loňského roku.

Podle informací ČTK se v Unii v roce 2004 plodiny pro biopaliva pěstovaly na 1,4 milionu hektarů, v loňském roce to bylo kolem 1,8 milionu hektarů. Odhaduje se, že v letošním roce by měla produkce plodin pro biopaliva dosáhnout čtyř milionů tun. Téměř polovina produkce v EU se vypěstuje v Německu. Česká republika obsadila v roce 2004 páté místo.

Témata:

Nový strategický plán Komise se zaměřuje zejména na podněcování poptávky po biopalivech v členských státech EU a na podporu jejich výroby v rozvojových zemích, které významným způsobem ovlivnila reforma trhu s cukrem v Unii. Od této podpory si představitelé Komise slibují podnícení udržitelného hospodářského růstu v těchto zemích.

Komise bude podle plánu podporovat zařazení produkce cukru na bioetanol do režimu podpor Společné zemědělské politiky (SZP). Jejím záměrem je také vypracovat a financovat informační kampaň pro zemědělce a majitele lesů. V lednu 2006 jednal ministr zemědělství ČR Jan Mládek s evropskou komisařkou pro zemědělství a rozvoj venkova Mariann Fischer Boelovou o možnosti využití dodatečné podpory ve výši 45 eur na hektar českými zemědělci v případě pěstování plodin vhodných pro výrobu biopaliv. Současný systém přímých plateb takovou podporu totiž neumožňuje.

Dalším důležitým bodem strategického plánu EK je omezování emisí skleníkových plynů. Toho by mělo být dosaženo právě zvýšeným použitím biopaliv v dopravě, která produkuje kolem čtvrtiny všech emisí skleníkových plynů. S dopravou souvisí také využívání fosilních paliv, která musí EU dovážet ze třetích zemích. Tuto energetickou závislost by měla biopaliva postupně snižovat.

Komise přiznává významnou roli také výzkumu a vývoji paliv tzv. druhé generace. Projekt „biologických rafinérií“ (vhodné využití všech částí rostliny) by se společně s palivy druhé generace měl stát jednou z priorit 7. Rámcového programu. EK bude také podporovat uvádění nových a ověřených technologií na trh, a to v rámci programu „Inteligentní energie – Evropa“.

Stanoviska:

Komisařka Mariann Fischer Boel uvedla: „Nikdy nebyla vhodnější doba pro nastolení otázky biopaliv. Cena ropy zůstává vysoká. Kjótský protokol před nás staví striktní cíle. A současná kontroverzní situace ohledně dovozu plynu z Ruska zdůraznila význam zvyšování soběstačnosti Evropy v oblasti energií. Suroviny pro výrobu biopaliv rovněž představují potenciální nové odbytiště pro evropské zemědělce, kteří se díky reformě SZP mohli stát opravdovými podnikateli.“

„Mnoho rozvojových zemí má přirozeně dobré předpoklady pro produkci surovin pro biopalivo, obzvláště pak ty země, které mají tradičně silné postavení v produkci cukru. Rozšiřující se trh EU pro biopaliva jim přinese nové možnosti vývozu. EU jim pomůže maximálně využít této příležitosti a podpoří předávání znalostí a rozvoj jejich tržního potenciálu,“ prohlásil evropský komisař zodpovědný za rozvoj a humanitární pomoc Louis Michel.