EU se zamýšlí: Jsou biopaliva dlouhodobě udržitelná?

Zdroj: FreeDigitalPhotos.net; autor: Evgeni Dinev.

Podobně jako některé předchozí, také nová zpráva Evropské unie přináší otázky, zda je využívání biopaliv skutečným přínosem pro životní prostředí. V Unii v současné době probíhá spor, zda by se při posuzování „prospěšnosti“ biopaliv nemělo hledět také na nepřímé změny využití krajiny (ILUC).

Používání konvenčních biopaliv, jako je například biodiesel, prý ve svém důsledku zvyšuje množství uhlíkových emisí. Navíc jsou biopaliva příliš drahá na to, aby mohla být dlouhodobě využívána jako alternativní palivo. Tvrdí to studie, kterou v únoru vydala Evropská unie.  

Pokud se Evropa bude snažit snížit emise uhlíku prostřednictvím spalování biopaliv, bude ji to podle studie stát sto až tři sta eur za tunu uhlíku. Autoři ovšem připomínají, že k této ceně je potřeba ještě připočítat nepřímé dopady, které využívání biopaliv přináší.

V roce 2007 si EU stanovila za cíl zvýšit do roku 2020 podíl biopaliv v dopravě na 10 %.

O dva roky později byl sice tento závazek změněn na 10% podíl obnovitelných zdrojů energie (OZE). Experti se však domnívají, že konvenční biopaliva budou hrát v plnění tohoto cíle prim.

Cukr a palivo

„Pravda je taková, že politici v Evropě i mimo ni prosazují používání biopaliv z jiných důvodů než environmentálních,“ domnívá se David Laborde, který pro Evropskou komisi vypracovával již několik studií na téma biopaliv.

Jedním z důvodů je podle Laborda důraz na energetickou bezpečnost a snížení závislosti na dodávkách. „Je to také snadný způsob, jak dotovat zemědělce,“ dodává a připomíná, že důležitou roli hraje také lobby podniků, které biopaliva vyrábějí.

Když Unie v roce 2008 projednávala směrnici o využívání energie z OZE, lobbistické skupiny prý ovlivňovaly vyjednávání europoslanců s tehdejším francouzským předsednictvím, tvrdí lucemburský poslanec za zelené Claude Turmes, který jako zpravodaj pro tuto otázku legislativu protlačil Parlamentem.  

„Předpisy týkající se emisí CO2 a automobilové dopravy se snažil ovlivnit automobilový průmysl a zemědělci pěstující cukrovou řepu,“ řekl EurActivu.

Garantovaná cena cukru totiž výrazně poklesla po reformě Společné zemědělské politiky v roce 2006. Záchranou se tak pro tyto zemědělce stala garantovaná cena etanolu vyráběného z cukru. Vyšší zisk však mají farmáři pěstující plodiny pro výrobu bionafty, která se v Evropě používá více.

Zamýšlíme se pozdě

Laborde také připomněl hlavní problém evropského přístupu k biopalivům: „Evropa udělala chybu. Deset let jsme tvrdili, že potřebujeme biopaliva, abychom snížili emise. Až nyní se zamýšlíme nad nepřímými dopady, které výroba a spalování biopaliv přináší.

Brusel se proto chystá ještě letos navrhnout způsob, jakým by se nepřímé emise započítávaly do celkové uhlíkové náročnosti biopaliv.    

V této otázce však nepanuje shoda mezi generálním ředitelstvím Komise pro životní prostředí a generálním ředitelstvím Komise pro energetiku, které nechce, aby se při hodnocení biopaliv posuzovaly i nepřímé změny využití krajiny (EurActiv 2.2.2012).