EU požaduje čistá vozidla

dálnice, doprava

Evropská komise navrhla novou legislativu, která si klade za cíl podpořit výrobce „čistých“ vozidel a tím snížit emise v dopravě.

V nové směrnici Komise zavazuje veřejný sektor v členských státech EU, aby alespoň jedna čtvrtina vozidel, které nakupuje, byla ekologicky čistá a nepoškozovala životní prostředí tak auta na naftový nebo benzínový pohon. „Cílem je vytvořit trh čistých vozidel, který sníží a postupně odstraní dodatečné náklady na čisté technologie,“ uvedl místopředseda EK Jacques Barrot. Dalším důvodem pro existenci směrnice je podle komisaře pro energetiku Andrise Pielbagse, že „umožní zvýšit energetickou efektivitu v dopravě, v jednom ze sektorů, který nejvíc znečišťuje životní prostředí a je energeticky náročný“.

Směrnice by se měla v první fáze týkat pouze vozidel těžších než 3,5 tuny, jako jsou autobusy nebo vozidla na sběr odpadu. Později by se její platnost mohla rozšířit i na další typy vozidel. Tím, že Komise zaváže veřejný sektor (včetně soukromých společností, které vykonávají přepravu na základě objednávky státu nebo samosprávy) nakupovat ekologická vozidla, nepřímo podpoří jejich výrobce a trh s těmito vozidly. Podle údajů Komise totiž až jedna třetina autobusů a 6% užitných vozidel nakupuje veřejný sektor.

Vozidla, která budou považována za ekologická jsou například vozidla poháněná na zemní plyn, LPG, vodík, elektrickou energii a vozidla na kombinovaný pohon. Na jejich nákup bude možné využit i pomoc ze strukturálních fondů a jejich vývoj bude podpořen z programů EU na výzkum a vývoj.