Cíl pro obnovitelné zdroje v dopravě už Komise nenavrhne

zdroj: Pixabay.com

Komise v zimě navrhne novou směrnici pro obnovitelné zdroje. Na rozdíl od té stávající už nemá obsahovat cíl pro využívání obnovitelné energie v dopravě. Ekologové se ale obávají nápadu na povinné přimíchávání biopaliv, který se naopak zamlouvá výrobcům těchto produktů. Problém způsobují biopaliva první generace, která ohrožují potravinovou bezpečnost a neprospívají klimatu.

Evropská komise nechce určovat nový cíl pro podíl obnovitelných zdrojů v dopravě, řekla na včerejším semináři v Bruselu Marie C. Donnellyová, která v Komisi vede ředitelství pro obnovitelnou energii a energetickou účinnost.

Novou směrnici pro obnovitelné zdroje má Komise navrhnout na konci letošního roku. Zabývat by se měla hlavně dalším rozvojem větrné nebo solární energie v EU.

„V dopravě se chceme konkrétně zaměřit na překážky a příležitosti, které obnovitelné zdroje v dopravě nabízí, a to včetně biopaliv,“ řekla Donnellyová.

Platná legislativa z roku 2008 po každém členském státu žádá, aby do konce tohoto desetiletí využíval v dopravě minimálně 10 % obnovitelné energie. Do tohoto podílu je možné započítávat například biopaliva nebo elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

Pro rok 2030 už se ale podle ředitelky s podobným cílem nepočítá. „Pokračování cíle pro sektor dopravy je něco, co nebylo přijato a v našem návrhu na konci roku se neobjeví,“ uvedla včera.

Škodlivá biopaliva

Využívání biopaliv se v EU setkává s kritikou. Konkrétně míří na takzvaná biopaliva první generace vyráběná z plodin pěstovaných na zemědělské půdě.

Z té jsou pak vytlačovány plodiny potřebné k výrobě potravin. Využívání biopaliv může podle vědců přispívat také k odlesňování. Dopady na změny v krajině jsou přitom podle nedávné studie Evropské komise větší, než se dosud předpokládalo. V celkovém součtu pak mohou být biopaliva pro životní prostředí škodlivější než ta klasická fosilní, tvrdí ekologové.    

Kvůli těmto problémům už evropské instituce minulý rok schválily omezení, a podíl biopaliv první generace v dopravě tak může dosáhnout pouze 7 %. Členské země státy si mohou nastavit ještě přísnější limit.

Kromě toho byl stanoven orientační cíl 0,5 % pro pokročilejší biopaliva druhé generace vyráběná ze zemědělského odpadu nebo biologického odpadu domácností.

Nepatrný posun

Zrušení cíle pro obnovitelnou energii v dopravě ale ještě neznamená, že budoucí legislativa neobsahovala žádné požadavky na podíl biopaliv.

Ekologové se obávají, že Komise bude navrhovat povinnost přimíchávat určité minimální množství biopaliv do benzínu nebo nafty.

Takový nápad se poprvé objevil v listopadu, kdy Komise spustila veřejnou konzultaci zaměřenou právě na směrnici o obnovitelných zdrojích.  

„Nepatrný posun spočívá v tom, že už by se nemělo členským státům říkat, co mají dělat, ale mělo by se to říkat dodavatelům paliva,“ řekl k tomu výkonný ředitel nevládní organizace Transport & Environment Jos Dings.

Výrobci biopaliv ale v zavedení podobného opatření doufají, protože to podle nich pomůže zajistit stabilitu sektoru po roce 2020.

Požadavek na přimíchávání by měl větší efekt než daňové zvýhodnění nebo přímé dotace, myslí si Pekka Koponen, ředitel finské firmy vyrábějící biodiesel.

„Pokud jde o rok 2030, pokračujte prosím se stanovením cíle a udělejte ho dostatečně agresivní,“ prohlásil včera na semináři.

Adéla Denková s využitím EurActiv.com