Airbus žádá rovné podmínky v přístupu k biopalivům nebo konec jejich podpory

Zdroj: Wikipedia Commons

Největší světový výrobce dopravních civilních letadel, společnost Airbus, žádá po Evropské unii, aby nastavila rovné podmínky pro používání biopaliv v letectví a pozemní dopravě. Další možností je podle Airbusu od podpory jejich využívání upustit. Evropské studie v poslední době ukázaly, že biopaliva mohou mít na životní prostředí paradoxně negativní dopad.

„Evropa v současné době podporuje pouze výrobu bionafty, neexistuje ale žádná motivace pro využívání biopaliv v oblasti letectví,“ sdělil EurActivu Paul Nash, manažer společnosti Airbus, který zodpovídá za otázky životního prostředí a nových energií.

„Požadujeme rovné podmínky. V opačném případě se domníváme, že bude lepší, když Evropa přestane výrobu bionafty podporovat,“ dodal.

Zástupci leteckého průmyslu tvrdí, že letectví by mělo mít k biopalivům prioritní přístup, protože na jejich využívání bude záviset ještě několik desetiletí. Pozemní doprava se naopak obrací spíše k využívání elektrické energie, což je pro letadla prozatím nemožné.  

Cena biokerosinu, který se v letectví používá, přitom motivuje rafinerie, aby se zaměřovaly spíše na bionaftu. „Je o něco dražší vyrobit biokerosin než bionaftu. V případě, že se mají výrobci rozhodnout, na které palivo se zaměří, řídí se zkrátka jednoduchými ekonomickými pravidly,“ řekl Nash.

Biopaliva ne tak zelená

Evropská unie přitom v poslední době svůj vztah k biopalivům přehodnocuje. Hlavním důvodem je faktor tzv. nepřímé změny využívání krajiny (ILUC). Označuje proces, při němž pěstování energetických plodin vytlačí z půdy plodiny potravinářské, jejichž pěstování se pak přesouvá na půdu vzniklou vykácením pralesa, vysušením mokřadů, apod. Celkové emise skleníkových plynů tak v důsledku toho procesu vzrostou.

Jedním z „nejhorších“ biopaliv je přitom nafta primárně používaná právě v pozemní dopravě. Podle nedávné studie EU je možné množství emisí vyprodukované při spalování bionafty přirovnat k hodnotám ropných písků, pokud se započítává faktor ILUC (EurActiv 2.2.2012).

Letos na jaře by měla Evropská unie zveřejnit plány, podle kterých hodlá při měření emisí skleníkových plynů z  biopaliv pro příště započítávat také ILUC. Prozatím však těmto plánům stojí v cestě vleklá vyjednávání.

Podle některých zdrojů se již alespoň podařilo dosáhnout dohody mezi dvěma klíčovými postavami sporu, a to komisařkou pro otázky klimatu Connie Hedegaard a komisařem pro energetiku Güntherem Oettingerem.

Oba komisaři se již v červenci 2011 shodli, že nejlepším způsobem, jak se s problémem ILUC vypořádat, je zavést měření hodnot emisí pro jednotlivé konkrétní suroviny. Mělo by k tomu dojít nejdříve v roce 2016, nejpozději však v roce 2018.

Krátkodobé řešení vidí komisaři ve zvýšení cílových hodnot pro úspory emisí skleníkových plynů. Díky tomu by měla být ze hry vyřazena ta biopaliva, která životnímu prostředí škodí nejvíce.

Realizace těchto plánů ale stojí a padá s rozvleklým vyjednáváním o tom, zda tyto návrhy zahrnout do směrnice o obnovitelných zdrojích energie nebo směrnice o kvalitě vnějšího ovzduší a čistějším vzduchu.