Video: Jak může Česko lépe chránit životní prostředí

ochrana životního prostředí ČR

V ochraně ovzduší spočívá největší výzva v oblasti dopravy. Česko musí pokročit také v oběhovém hospodářství. Po volbách přijde nový zákon o odpadech.

„V EU zemře každoročně 400 tisíc lidí předčasnou smrtí kvůli znečištěnému ovzduší. To nás stojí zdraví, peníze a má to ohromné náklady pro naši společnost,“ říká generální ředitel direktorátu Evropské komise pro životní prostředí Daniel Calleja Crespo.

Ten v Praze představil výsledky přezkumu provádění právních předpisů EU v oblasti životního prostředí (Environmental Implementation Review – EIR). O tom, jak Česko může ovzduší chránit, debatoval s odborníky ministerstva životního prostředí, zástupci podniků i nevládními organizacemi na konferenci, kterou v červenci pořádal EurActiv.

Přečtete si také: Pro čistější vzduch jsou nutné změny v dopravě. Pomohou obchvaty měst i lepší MHD >>>>

EIR je dvouletý cyklus analýz, dialogu a spolupráce s cílem zlepšit provádění stávající environmentální politiky a právních předpisů EU. Jako první krok navrhla Evropská komise 28 zpráv, které popisují hlavní výzvy a příležitosti v oblasti životního prostředí pro jednotlivé členské státy.

České republice vidí Komise tři hlavní výzvy – vedle zlepšování kvality ovzduší je to posun k účinnému procesu posouzení vlivů na životní prostředí (Environmental Impact Assessment) a přechod k oběhovému hospodářství.

Přečtěte si také: Královnou skládek být ČR nechce. K oběhovému hospodářství má ale daleko >>>>

Podobně jako v Praze Komise diskutuje o výsledcích přezkumu i s dalšími členskými zeměmi EU. Tento týden se také schází expertní skupina složená z odborníků ze všech členských států a na začátku příštího roku má začít příprava dalšího cyklu EIR.

Video vzniklo u příležitosti konference „Chráníme svou budoucnost – Implementace environmentální legislativy EU v ČR“, kterou EurActiv organizoval 19. července v Praze ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí ČR a Zastoupením Evropské komise v ČR.