Poslankyně Dlabajová ke kauze Čapí hnízdo: Řešení je v rukou ČR, ne Evropského parlamentu

Promoted content

Martina Dlabajová

© Martina Dlabajová

V rámci každoročního procesu schvalování účetní závěrky dnes ve výboru pro rozpočtovou kontrolu Evropského parlamentu proběhlo slyšení s komisařem pro rozpočet G. Oettingerem. Dotaz padl také na českou kauzu týkající se Čapího hnízda a na poznatky z vyšetřování unijního protikorupčního úřadu OLAF.

„V rámci tzv. interpelace komisařů se lze ptát na cokoliv, tudíž jsem předpokládala, že některý z kolegů tento dotaz položí. Dotaz na Čapí hnízdo zazněl na výboru poprvé už v roce 2016 a od té doby se z úst paní předsedkyně Grässleové opakuje. V žádném případě není pravda, že by ho na agendu výboru prosadili mí kolegové europoslanci, jak s oblibou tvrdí do médií,“ komentuje dnešní slyšení místopředsedkyně výboru a česká europoslankyně Martina Dlabajová (ALDE).

Přestože byl dotaz vztahující se k českému případu prošetřovanému OLAF vznesen na výboru již poněkolikáté, ze strany Komise se členové výboru dozvěděli prakticky identickou informaci. „Kdo zná procedury unijních institucí, nemohl být překvapený,“ komentuje odpověď Komise česká europoslankyně. Komisař Oettinger ve svém projevu zdůraznil nutnost uplatňování principu „in dubio pro reo“ a vyzval k respektování presumpce nevinny v kauze Čapího hnízda. „Evropská komise v podstatě zná jediné možné řešení. Vyjmout projekt Čapí hnízdo z financování EU při uzávěrce programu, případně požadovat navrácení již vyplacené dotace EU zpět do unijního rozpočtu. Jinými slovy, je na České republice, zda a jak bude uplatňovat náhradu škody, jež jí případně vznikla,“ dodává česká europoslankyně, která podobné prohlášení Komise očekávala.

Martina Dlabajová jako odůvodnění uvádí ochranu důvěrnosti informací, neboť zpráva úřadu OLAF je ze své povahy dokument s příznakem tajný či důvěrný (dle míry ohroženého zájmu) a o nahlédnutí může dle unijních pravidel požádat jen velmi omezený okruh osob. „Evropská komise jen stěží může vyslyšet požadavek kolegy z kontrolního výboru, který požádal o závěr konečné zprávy OLAF. Stejně tak bylo pošetilé se domnívat, že Evropská komise bude komentovat neoprávněné zveřejnění závěrečných zpráv úřadu OLAF nebo jejich částí v tisku. V této roli to této instituci ani nepřísluší,“ komentuje místopředsedkyně výboru.

Česká europoslankyně rovněž zdůrazňuje, že se nejedná o ojedinělý případ a že postup vyšetřovacích orgánů je vždy stejný. „Přála bych si, abychom v případech jako je Čapí hnízdo dokázali udržet emoce více pod kontrolou. OLAF řeší každoročně více než 300 případů nesrovnalostí z celé EU a v rámci čerpání prostředků kohezní politiky dochází k finančním opravám, vyjímání projektů apod. ve všech členských státech běžně. Nyní je řešení v rukou českých orgánů,“ uzavírá Dlabajová.