M. Dlabajová usiluje o spravedlivá a jednoznačná pravidla pro vyslané řidiče

Komerční obsah

silniční doprava mzdy

© Pixabay

Členové Výboru pro zaměstnanost a sociální věci Evropského parlamentu dnes projednávali připomínky k návrhu stanoviska o požadavcích na prosazování a konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, který předložila česká europoslankyně a zpravodajka Martina Dlabajová (ANO, ALDE). Kontroverzní téma řidičů kamionů a jejich pracovních podmínek, včetně mzdového ohodnocení, je již delší dobu předmětem bouřlivé diskuze, která rozděluje EU. Že je v této otázce nejednotný také Evropský parlament, dokládá fakt, že k projednávanému stanovisku předložili poslanci různého politického zařazení celkem 367 pozměňovacích návrhů.

„Zájem ze strany mých kolegů mne těší a při vytváření tak podstatné legislativy je klíčové umět se podívat na problematiku z různých úhlů pohledu. Na stole je nyní mnoho kreativních nápadů, které ráda zohledním,“ komentuje pozměňovací návrhy M. Dlabajová. Hlavním cílem české zpravodajky projednávaného stanoviska je dosáhnout dostatečné rovnováhy mezi zachováním konkurenceschopnosti dopravců na jednotném trhu a ochranou práv pracovníků. „Sektor dopravy je vysoce mobilní a vyžaduje specifickou úpravu pravidel, která by měla být nekomplikovaná, jednotná, jednoznačná a snadno vymahatelná s cílem usnadnit dopravní činnosti a současně chránit řidiče,“ dodává zpravodajka.

Samotná Evropská komise došla ve svém posouzení dopadů k závěru, že obecná ustanovení o vysílání pracovníků, vztahující se na všechny sektory, která platí od r. 1996, a která jsou v současné době také v revizi, nevyhovují vysoce mobilní povaze práce řidičů, a proto přišla s návrhem na speciální úpravu sektoru (tzv. lex specialis) v rámci silničního balíčku, který představila loni před létem. Souběžnost probíhající revize obecných pravidel, která se už dostala do fáze třístranných jednání mezi Parlamentem, Komisí a Radou EU, spolu s vytvářením nových pravidel pro odvětví dopravy ovšem komplikuje současná vyjednávání. Na to ostatně upozornila i M. Dlabajová, která je také stínovou zpravodajkou obecné revize směrnice o vysílání pracovníků za frakci ALDE, na které pracuje již téměř dva roky.

Úpravy obou legislativ musí jít ruku v ruce. Nemůžeme navrhovat nová pravidla pro sektor dopravy bez toho, aniž bychom zohlednili průběh vyjednávání obecné směrnice, pod kterou měl ostatně sektor dopravy spadat také. A upřímně, stále nemohu s jistotou říci, že bude doprava ze směrnice skutečně vyjmuta, jak si od začátku přeji,“ upozorňuje M. Dlabajová. Podle české europoslankyně není na straně západních států údajně žádná vůle k tomu, aby se pro odvětví dopravy přijala zvláštní úprava, kterou ale paradoxně už nyní projednává Parlament.

I z toho důvodu M. Dlabajová navrhuje, aby byl z oblasti působnosti obecné směrnice o vysílání pracovníků výslovně vyňat tranzit a mezinárodní doprava, neboť se domnívá, že společnosti působící v těchto odvětvích v určité zemi nekonkurují přepravním podnikům této země. „Pokud mi někdo dá fungující návod na to, jak umět vypočítat, kontrolovat a vymáhat pravidla pro vyslaného řidiče, který každých pár hodin vjíždí do jiné země, kde je již nyní vázán mnoha pravidly v souvislosti s dobou řízení a odpočinku, ráda svůj názor přehodnotím,“ vyjadřuje svoji kritiku europoslankyně. Ta se obává, že by přílišná finanční a administrativní zátěž připravila naše dopravce o zakázky v zahraničí. „Výsledkem by pak nebylo mzdové přilepšení řidičů, ale naopak jejich propouštění,“ vysvětluje.

Na druhé straně upozorňuje na to, že je potřeba řešit problémy související se způsobem práce tzv. „nomádských řidičů“, kteří pobývají řadu měsíců mimo svou domovskou zemi a po dlouhou dobu prakticky žijí a přespávají v kamionu. Ti by měli podléhat novým speciálním pravidlům o maximální denní a týdenní době řízení, která obsahují požadavek, aby se řidič a vozidlo vrátili do místa zaměstnání. V této souvislosti ale česká europoslankyně zároveň kritizuje příliš ambiciózní návrh Komise, která například přichází se striktním zákazem týdenního odpočinku v rozsahu 45h ve vozidle. „Komise jaksi pozapomněla, že hlavní silniční tahy po Evropě ani zdaleka nemají vybudovanou infrastrukturu pro přespávání mimo kabiny. To je otázka, kterou by měla řešit primárně,“ uzavírá svoji kritiku M. Dlabajová.

Dalším diskutovaným bodem je také nové nastavení pravidel pro vykonávání kabotáže, která se svojí povahou liší od běžného tranzitu i mezinárodní dopravy, a na která by se v zásadě měla uplatňovat podobná pravidla týkající se mezd řidičů.

M. Dlabajová proto ve svém stanovisku navrhuje, aby kabotáž spadala pod pravidla vysílání již od prvního dne. „Pokud takto zajistíme sociálně-právní ochranu řidiče již od prvního dne jeho vyslání a vyřešíme otázku jeho odměny, jsem proti tomu, abychom příliš omezovali počet povolených dopravních operací, a to nejen z ekonomických důvodů, ale i z důvodu šetrnosti k životnímu prostředí,“ navrhuje europoslankyně. „Zvláštní úprava odvětví dopravy tzv. lex specialis je nezbytná a my nyní konečně potřebujeme vyřešit dlouholetý problém, který vznikl nejednotným uplatňováním pravidel o vysílání a jejich nedostatečným prosazováním. Naším úkolem s kolegy je nyní nalézt společný základ a dokázat občanům, že Parlament umí přijít s reálným řešením, které přesahuje čiré politikaření,“ uzavírá M. Dlabajová.

Více informací rádi poskytneme na:
tel. +32 474 375 570
e-mail: martina.krhlova@europarl.europa.eu