Iniciativa na podporu mladých pomohla více než 1,6 milionu absolventů

Komerční obsah

@ Pixabay.com

Europoslanci dnes přijali zprávu o iniciativě, která pomáhá evropským regionům čelit vysoké nezaměstnanosti mladých lidí.

Evropský parlament dnes na plenárním zasedání ve Štrasburku přijal zprávu o provádění Iniciativy na podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) ve členských státech EU. Iniciativa má napomáhat těm evropským regionům, které se v souvislosti s nedávnou finanční a hospodářskou krizí potýkají s mimořádně vysokou mírou nezaměstnanosti. Na zprávě lidovecké europoslankyně Romany Tomc, která hodnotila úspěšnost programu, se jako stínová zpravodajka podílela také česká europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE).

„Přestože programy financované z této iniciativy nenahrazují pracovní úvazky, jsou důležitým nástrojem, který napomáhá začleňování mladých na pracovní trh,“ myslí si M. Dlabajová.

Jak vyřešit nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nedostatečnými schopnostmi nezaměstnaných? Pomůže Nová agenda dovedností >>>>

Stínová zpravodajka zároveň dodává, že tyto programy nelze považovat za náhradu systémového řešení vysoké míry nezaměstnanosti a vnitrostátního financování, ale pouze za jejich doplněk.

„Členské státy musí nejen naplno využívat možností, které iniciativa nabízí, ale také samy investovat do podpory pracovní mobility a lépe propojovat úspěšné firmy a vzdělávací instituce s mladými lidmi.“

To má napomoci k řešení mezery dovedností, která na pracovním trhu vzniká, a která je podle české europoslankyně jednou z hlavních příčin vysokých čísel nezaměstnanosti mladých.

Firmy se mají podílet na vzdělávání. České firmy se tomu nebrání. Více >>>>

Za čtyři roky své existence poskytla iniciativa YEI podporu více než 1,6 milionu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni, ani se neúčastní vzdělávání nebo profesní přípravy (tzv. NEET) a umožnila členským státům konsolidovat operace v hodnotě více než 4 miliardy EUR z celkově vyčleněného rozpočtu pro období 2014-2020 ve výši 6,4 miliardy EUR.

Tento nástroj se zaměřuje pouze na regiony, v nichž je míra nezaměstnanosti mladých ve věku do 24 let nejvyšší (přes 25%), i tak ale na ni dosáhne celkově 20 členských států.

„Vítám snahy přeměnit iniciativu v trvalejší finanční nástroj i po roce 2020“, říká M. Dlabajová a dodává, že projednávání v rámci víceletého finančního rámce zajistí programu potřebnou kontinuitu.