Od ledna 2018 se opět vrátí příspěvek ČKP za nepojištěné vozidlo

PROMOTED CONTENT

© www.pixabay.com

Příspěvek do garančního fondu ČKP byl zrušen roku 2015, avšak z důvodu velkého množství nepojištěných vozidel byla připravena novelizace zákona o povinném ručení, která kromě jiných změn u povinného ručení tento příspěvek od roku 2018 opět zavádí.

Co je to příspěvek do garančního fondu ČKP?

Jelikož je sjednání povinného ručení pro každého řidiče motorového vozidla ze zákona povinné, jsou řidiči bez tohoto pojištění sankcionováni. Kromě finanční sankce udělované policií, budou řidiči bez pojištění povinni hradit určitou částku (příspěvek) za každý den, kdy je jejich vozidlo nepojištěno. Opětovné zavedení tohoto příspěvku by mělo řidiče přimět k tomu, aby se své zákonné povinnosti nevyhýbali a reději si povinné ručení sjednali. Nejen, že to pro řidiče bude oproti placení příspěvku výhodnější, ale zejména budou minimalizovány případy, kdy je škoda způsobena nepojištěným vozidlem a náklady jsou poté složitě vymáhány po viníkovi. Naproti tomu sjednání povinného ručení je v současné době věcí několika málo minut, kdy si řidič s pomocí online kalkulačky srovná nabídky pojištění od různých pojistitelů na trhu.

Jak to bude od nového roku probíhat?

Pojišťovny vždy kontaktují Českou kancelář pojistitelů o vzniku či zániku povinného ručení, a to do jednoho měsíce od vzniku dané skutečnosti. V případě, že je ze strany ČKP zjištěno pochybení, tedy že motorové vozidlo není pojištěné, ve lhůtě 2 měsíců řidiče kontaktuje. Následuje zaslání výzvy ke sjednání povinného ručení, popřípadě již žádost o úhradu příspěvku do garančního fondu za každý den bez povinného ručení. Řidič má poté na výběr hradit pro něj značně nevýhodný příspěvek, nebo si povinné ručení urychleně sjednat. Pokud by příspěvek ani povinné ručení uhrazeny nebyly, zasílá ČKP upomínky k úhradě, jejichž konečným výsledkem může být i soudní řízení.

Úhrada škody způsobené nepojištěným vozidlem

Stále bude platit, že v případě škody, jež byla způsobena nepojištěným vozidlem, bude poškozenému uhrazena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů, která ji bude následně vymáhat po viníkovi bez pojištění. Nově je však výše vymahatelné škody omezena na 1/3 z celkové výše škody, přičemž maximálně může činit 300 000 Kč.