Vyhlášena výzva v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko

Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy vyhlásily výzvu na předkládání projektových žádostí do Fondu malých projektů v Jihomoravském kraji.

Minulý týden vyhlásily Sdružení obcí a měst jižní Moravy a Regionální rozvojová agentura jižní Moravy novou výzvu na předkládání projektů do Fondu malých projektů (FMP) v Jihomoravském kraji v rámci Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko.

V programovacím období 2007–2013 je na realizaci aktivit podpořených z Fondu malých projektů vyčleněno celkem 3.100.000 eur, přičemž dotace z FMP bude činit maximálně 85% celkových způsobilých nákladů projektu. Minimální výše podpory na jeden projekt byla stanovena ve výši 2.000 eur, maximální pak ve výši 20.000 eur. Dále platí, že celkové náklady projektu nesmí být vyšší než 40.000 eur.

Důležitou podmínkou pro podání projektové žádosti je, že žadatel musí mít partnera z Rakouska, z oblasti, která je podporována v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR–Rakousko. Z této podmínky vyplývají další povinnosti pro předkladatele projektové žádosti. Projekt musí splňovat nejméně dvě z následujících podmínek: společné plánování, společná realizace, společní zaměstnanci a společné financování.

Doba realizace projektu nesmí být delší než 18 měsíců. Projekt také musí mít „prokazatelný přeshraniční dopad“.

Projekty mohou být investičního i neinvestičního charakteru. Budou tak podpořeny malé infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí či cestovního ruchu.

Projektové žádosti je možné podávat průběžně na adresu Regionální rozvojové agentury jižní Moravy, Královopolská 139, 612 00 Brno. První uzávěrka příjmu žádostí je 31. července 2008 ve 12:00 hodin.

K výzvě se pořádá také 24. června 2008 seminář. Více informací lze získat u Ing. Martiny Dvořákové, tel: 541 212 125, 541 219 282 – kl. 126, e-mail: martina.dvorakova@rrajm.cz.