Vláda: Priority ČR v EU pro dalších 10 let se příliš nezmění

Zdroj: WikimediaCommons.org, autor: Packa.

Tento článek je součástí Special reportu: Nové priority evropské politiky ČR

Dokončení vnitřního trhu, energetická bezpečnost, efektivní čerpání fondů nebo silné evropské instituce. To jsou podle státního tajemníka pro EU Tomáše Prouzy priority ČR pro příštích 10 let. Jedná se o politickou otázku, nebo budou naše zájmy vycházet spíš z demografických vlastností Česka?

V posledních dnech jste na našich stránkách mohli číst, co nám desetileté členství Česka v Evropské unii přineslo. Jaké priority bychom měli zastávat v příštích deseti letech?

„Priority české vlády by se neměly příliš měnit, mnohem důležitější je, aby je vlády dostatečně aktivně prosazovaly. To ostatně byla největší slabina České republiky v minulosti a největší změna této vlády,“ řekl EurActivu státní tajemník pro EU Tomáš Prouza.

Právě současná vláda deklaruje v evropské politice „obrat“. Měly by být také priority něčím, co by se mohlo měnit se změnou politického vedení, tedy je to politická otázka, nebo spíš něco, co vychází z neměnné situace ČR jako je poloha, a mělo by to tak zůstat prakticky neměnné?

„Odlišil bych dlouhodobé priority vlády v evropských záležitostech, ve kterých může každá vláda reflektovat svůj osobitý program a politické zaměření, od národní strategie, která by rozhodně měla být založena na konsensuálním vnímání toho, co pro nás členství v Evropské unii znamená,“ řekl redakci  ředitel think-tanku Evropské hodnoty Radko Hokovský a dodal, že právě tento společenský konsensus napříč politickým spektrem nezvládla naše politická reprezentace v uplynulých deseti letech, na rozdíl například od Slovenska, zajistit.

Podle výzkumného pracovníka Ústavu mezinárodních vztahů Michala Kořana můžeme obrat očekávat hned na několika rovinách. Sociální demokracie bude podle něj více tlačit na sociální rozměr EU, pokud bude prohlasován fiskální pakt, otevře se i otázka eura, a zdá se, že vláda bude i trochu jinak pojímat Východní partnerství.

Volný trh a efektivní čerpání

Priority, na které státní tajemník poukazuje, nejsou žádným překvapením. Česká republika jako nejprůmyslovější země osmadvacítky by se měla soustředit na vnitřní trh a vytvoření digitálního a energetického trhu. Podle Prouzy by se daleko více mělo mluvit o volném pohybu osob. „Nesmíme jej začít brát jako samozřejmost a nesmíme se podvolit náladám před evropskými volbami, které se zasazují o určité omezení volného pohybu osob,“ uvedl.

Další prioritou by mělo být také efektivní čerpání prostředků z evropských fondů a posílení dohledu nad využíváním těchto prostředků, posilování energetické bezpečnosti a vláda se podle Prouzy zaměří i na přijetí eura.

Podle Kořana bychom se měli více soustředit na hodnoty. „EU již dlouhá léta ztratila schopnost, sílu či motivaci stavět integrační proces na hlubší hodnoty, než je přežití eura či administrace vnitřního trhu či administrace procesu sousedské politiky,“ řekl.

Hokovský dodává, že bychom měli usilovat o to, aby byla EU garantem bezpečnosti a stability, a to nejen ve smyslu zahraniční politiky a obrany, ale i ve smyslu zajišťování vnitřní bezpečnosti v rámci schengenského prostoru při boji proti šíření organizovaného zločinu, ilegální imigrace a násilného extremismu.

Silné instituce

Podle Prouzy vychází z polohy a velikosti Česka také to, že by naším národním zájmem měly být silné a fungující evropské instituce.

„Potřebujeme, aby Evropská komise byla odvážná a efektivní a vystupovala jako rovnocenný hráč velkých členských států. Musíme také tlačit na to, aby za slovy následovaly i činy, a to nejen v oblasti energetické bezpečnosti a aby bylo dostatek peněz na posilování energetické infrastruktury, ale třeba i ve vymáhání existujících pravidel ve všech členských zemích bez rozdílu,“ uzavírá Prouza.

Autor: Anna Kuznická