V Česku začíná boj o podobu autorského práva. Jednání bude dlouhé a plné lobbingu

© Shutterstock

V České republice se začíná pracovat na podobě kontroverzní novely autorského zákona. Jedná se o povinnou transpozici nedávno přijaté evropské směrnice o autorském právu, která v posledních letech budila v celé Evropě značné emoce.

A vše nasvědčuje tomu, že vyhrocená bude i debata na národní úrovni, zejména pak v parlamentu.

„V České republice na rozdíl od většiny zemí EU je situace ještě vyhrocenější, protože zde odpůrci směrnice mají svoji vlivnou politickou platformu v podobě České pirátské strany,“ připomněl šéf Unie vydavatelů Václav Mach.

„Velký střet o implementaci lze proto čekat hlavně na parlamentní půdě,“ dodal.

Piráti chtějí být při vytváření novely skutečně aktivní. Třeba pirátský poslanec Ondřej Profant již interpeloval ministra kultury i předsedu vlády s dotazem, proč se ČR nepřipojila k polské žalobě na směrnici podanou k Soudnímu dvoru EU.

Polská žaloba ale směřuje pouze na ustanovení o povinnosti platforem bránit šíření nelegálního obsahu, tedy na tzv. upload filtry, a ne proti směrnici jako celku.

„Poslanec Ondřej Profant se bude zasazovat o to, aby dopad směrnice byl co nejmenší. Dle prohlášení ministra kultury je možné směrnici naimplementovat bez použití robotických filtrů, a tudíž budeme trvat na tom, aby pan ministr své slovo dodržel,“ uvedl místopředseda Evropského parlamentu Marcel Kolaja (Piráti/Greens-EFA).

Kontroverzní směrnice prošla, Evropu čeká reforma autorského práva

Evropský parlament v úterý definitivně schválil kontroverzní reformu autorského práva. Končí tak několik let vyjednávání a lobbování jak ze strany autorů a vydavatelů, tak ze strany internetových firem.

Vedle toho má být prioritou Pirátů mimo jiné i to, aby směrnice zasáhla co nejméně českých firem a nenarušila prostředí start-upů. Zaměřit se chtějí i na zaručení práva vytvářet parodie a memy.

„Očekáváme, že proti nám budou stát zejména zástupci velkých nahrávacích a mediálních společností, které se budou snažit naopak o co nejpřísnější implementaci směrnice,“ dodal Kolaja.

Dlouhé vyjednávání

Střet zájmových skupin začíná právě v těchto dnech. Během října totiž ministerstvo kultury spouští konzultace se zástupci dotčených subjektů.

Ty budou mít jak písemnou, tak ústní podobu. Všechny písemné příspěvky do konzultací budou zveřejněny na webových stránkách ministerstva, a to v sekci Autorské právo – Příprava novely autorského zákona.

První ústní konzultace jsou pak naplánovány v závislosti na různých částech směrnice během listopadu a prosince.

„Výstupy z konzultací budou podkladem pro vyhodnocení dopadů možných alternativ a pro formulování návrhů právní úpravy. Ministerstvo kultury bude vhodný způsob implementace směrnice konzultovat se všemi zájmovými skupinami, které o konzultaci projevily zájem,“ prohlásili zástupci ministerstva.

V rámci těchto konzultačních skupin se očekávají první sváry mezi zainteresovanými skupinami. Finální návrh novely autorského zákona by měl být vládě předložen do září příštího roku. Následně, pokud jej vláda schválí, poputuje do parlamentu. A tam začne další boj v podobě schvalování zákona.

Reforma autorského práva rozděluje Evropu, jednotný není ani Visegrád

Členské státy, Evropský parlament a Komise úspěšně zakončily téměř tříleté vyjednávání o reformě autorského práva. Sporným bodem byly články 11 a 13, které podle kritiků ohrožují svobodu internetu.

Ministerstvo kultury pro účely konzultací rozdělilo směrnici na devět oblastí a vyzvalo zájmové skupiny, aby se samy rozhodly, ke kterým částem se budou chtít vyjadřovat a navrhovat pozměňovací návrhy.

Na základě konzultací pak ministerstvo vytvoří tzv. Zprávu RIA, tedy hodnocení dopadů novely. Část této zprávy, konkrétně analýza k čl. 3, 4 a 17 směrnice, zpracuje nezávislá konzultační společnost EEIT.

„Uvedené kroky se týkají především úvodní části směrnice, zejména článků 3. a 4, které stanoví výjimky z autorskoprávní ochrany pro vytěžování textů a dat, vzdělávací účely apod.,“ upřesnil Václav Mach.

Boj lobbistů

Unie vydavatelů je logicky jedním z podporovatelů směrnice a v rámci „lobbistického boje“ tak bude stát proti Pirátům.

„Směrnici považujeme jednoznačně za pozitivní krok, protože vytváří právní podmínky, aby vydavatelé mohli bez zpochybnění požadovat od digitálních platforem platby za to, že tyto používají ve svých službách obsah vytvořený vydavateli a získávají jeho prostřednictvím ohromné příjmy,“ připomněl Mach.

Tyto prostředky, které vydavatelé od platforem získají, podle něj jednoznačně podpoří kvalitní a profesionální žurnalistiku, která je „nástrojem pro potírání dezinformací, které se efektivně šíří právě díky digitálním platformám“.

„Případná snaha platforem se těmto důsledkům přijetí a implementace směrnice vyhnout pak v plném světle prokáže škodlivé dopady jejich tržní dominance,“ dodal.

Václav Mach: Europoslanci budou hlasovat o směrnici, která ovlivní budoucí podobu evropské mediální krajiny

Vydavatelé volají po ochraně autorských práv, neboť jimi vytvářený obsah zneužívají internetoví giganti. Pomoci jim může připravovaná směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu, která by měla vydavatelům dát právo bránit se neoprávněnému zneužívání vytvořeného obsahu.

České prostředí má přitom podle něj vedle Pirátské strany ještě další specifikum, a to znatelný tržní podíl společnosti Seznam.cz. „Ta představuje alternativní digitální platformu pro oblast vyhledávání a provozuje agregaci cizího obsahu, ale zároveň je také tvůrcem vlastního obsahu, takže stojí na obou stranách,“ zdůraznil Mach.

Zástupci Seznam.cz se ale pasují spíše do role kritiků směrnice.

„Společnost Seznam.cz dlouhodobě varuje před některými aspekty směrnice, kritizujeme zejména zvolený přístup a také značnou neurčitost některých pojmů,“ uvedla specialistka pro kontakt se státní správou ze Seznamu Věra Průchová.

Firma podle ní v současné době rozhodně nevidí prostor pro jakékoli změny nad rámec směrnice, zároveň ale připouští, že až „čas a podoby národních implementací v celé EU ukáží, zda jsou nějaké změny potřeba“.

Opačnou pozici zastává Ochranný svaz autorský (OSA). „Směrnici jsme od počátku podporovali a v jejím stávajícím znění ji vítáme, ačkoliv uznáváme, že některá ustanovení bude muset vyložit až soudní praxe,“ uvedla mluvčí OSA Kateřina Růžičková.

Nejdůležitější podle ní je, že směrnice zdůrazňuje větší komunikaci a spolupráci mezi uživateli a nositeli práv.

„V mediálním průmyslu tak věříme ve vyrovnání postavení tvůrců obsahu a jeho uživatelů,“ dodala.

Pavel Svoboda: Reformu autorského práva potřebujeme. Je ale správné, že Parlament rozhodnutí odložil

Současná úprava autorského práva se zastavila u kabelového a satelitního vysílání a na dobu internetu není připravena. Přijetí reformy je proto zásadní. V rozhovoru pro EURACTIV.cz to řekl předseda výboru pro právní záležitosti Evropského parlamentu Pavel Svoboda (KDU-ČSL).

První problémy hlásí Francie

Podle Marcela Kolaji z Pirátů by ale jedinou smysluplnou změnou bylo zrušení celé směrnice.

„Nepomůže opravdu ničemu. Mediální průmysl až na velké vydavatelské domy jí bude trpět. Malí vydavatelé nedostanou ani korunu a jejich práce, informace, které ve společenském zájmu získávají a zpracovávají, se nedostanou k veřejnosti. To samozřejmě posílí pozici dezinformátorů a demagogů,“ upozornil.

První problémy způsobila transpozice směrnice ve Francii. Společnost Google zde na přijetí zákona o právech vydavatelů reagovala tím, že odmítá vydavatelským domům ve Francii platit poplatky za užívání úryvků z textu, s čímž však tamní zákon počítá.

Google se tak rozhodl, že úryvky a náhledy zpráv přestane zobrazovat. Uživatel by tak viděl pouze titulek bez úryvku či náhledové fotografie, pokud si vydavatel dané zprávy výslovně nebude přát opak a nebude chtít od Googlu poplatek.

Francie zavádí směrnici o autorském právu. Google odmítá platit vydavatelům za zobrazování úryvků zpráv

Ve Francii vstoupí příští měsíc v platnost transponovaná směrnice o autorském právu. Ukazuje se však, že její zavedení do praxe nebude jednoduché. Google se totiž bouří. Vydavatelům hrozí ekonomické ztráty. 

Takové chování jedni vidí jako zneužívání dominantní pozice Google, druzí pak jako nevyhnutelný důsledek evropské směrnice, kdy uživatel kvalitní obsah ve vyhledávači neuvidí a mediální domy tak o své čtenáře naopak přijdou.

Unie vydavatelů je zastáncem prvního přístupu, Piráti druhého.

„Sama směrnice nestačí na to, aby vyřešila všechny problémy. Jako příklad lze uvést aktuální reakci společnosti Google. Proto považujeme za potřebné, aby orgány EU prosazovaly snížení dominance digitálních platforem a zajištění spravedlivé hospodářské soutěže, což zlepší situaci,“ uzavřel Mach.

Umělci volají po ochraně autorských práv, odpor proti reformě pravidel je ale v EU obrovský

O nutnosti reformovat autorské právo se diskutuje roky. Hlavním důvodem je rozšíření digitálních technologií, které změnilo způsob, jak se lidé k autorským dílům dostávají. Europoslanci budou příští týden rozhodovat, jak naloží s návrhem reformy, který v Unii vzbuzuje kontroverze.