Trh pro 800 milionů obyvatel a miliardové obchody. Dohoda s Mercosurem je po dvaceti letech na stole

© Shutterstock

Dosluhující Evropská komise si může připsat ještě jeden úspěch. Podařilo se jí vyjednat největší obchodní dohodu v dějinách, která Evropanům ušetří čtyři miliardy eur ročně a vytvoří trh pro téměř 800 milionů lidí.

Po dvaceti letech jednání se to konečně povedlo. Zástupcům Evropské unie a jihoamerického sdružení Mercosur se během 39. vyjednávacího kola podařilo najít politickou shodu na prozatím největší obchodní dohodě v dějinách.

Nová smlouva o volném obchodu mezi ostatními skutečně vyniká. A to nejen tím, že první jednání se uskutečnila už v roce 2000.

Mercosur tvoří Argentina, Brazílie, Uruguay a Paraguay, což znamená, že spolu s EU bude smlouva zahrnovat 780 milionů obyvatel.

Pokud jde o objem snížených cel, jejich hodnota bude čtyřikrát větší než v případě nedávno podepsané obchodní dohody s Japonskem. Státy EU by tak mohly na nižší dovozních clech ušetřit až čtyři miliardy eur ročně.

Dohoda s Jižní Amerikou se vyjednává dvacet let a stále není hotovo. Bolsonaro slibuje posun

Obchodní dohoda se sdružením Mercosur mohla být tou největší v dějinách. Jednání se ale protahují. Naproti tomu smlouvu s Vietnamem čeká finální hlasování.

„Tato smlouva vytvoří trh pro 780 milionů lidí, poskytne obrovské příležitosti evropským podnikům i zaměstnancům. Dohoda evropským společnostem ušetří více než čtyři miliardy eur na celních bariérách. Stejně tak se v ní myslí i na vysoké standardy v ochraně životního prostředí, právech zaměstnanců nebo v rámci závazků na udržitelný rozvoj,“ zdůraznila eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1144663885947002886

„Nebudu přehánět, když řeknu, že toto je historický okamžik. Uprostřed současných sporů v mezinárodním obchodě vysíláme jasný signál, že stojíme o volný obchod založený na jasných pravidlech. Jedná se o největší obchodní dohodu, kterou EU kdy uzavřela,“ uvedl předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Pro unijní vyjednavače bylo stěžejní otevřít jihoamerické trhy pro evropský automobilový průmysl. Doposud se totiž výrobci aut museli potýkat se cly ve výši 35 %, v případě automobilových součástek šlo o cla ve výši 14 až 18 %.

Právě tento sektor byl také, vedle dovozu hovězího masa do EU, hlavním důvodem dlouhých průtahů a silných lobbistických zájmů.

Cla prakticky zmizí i v odvětví strojírenské techniky, chemickém průmyslu, oblasti farmaceutik či oděvního průmyslu.

Rapidní snižování celních bariér se ale dotkne i zemědělského sektoru.

Evropané tak budou moci levněji vyvážet například čokoládu, vína, lihoviny nebo sýry. Třeba Poláci se budou moci pyšnit úspěšnou ochranou zeměpisného označení pro svou Wódku, Maďaři pak pro známé Tokajské víno.

Na druhou stranu Jihoameričané kladli při vyjednávání důraz hlavně na otevření evropských trhů pro dovoz hovězího masa, čemuž se bránili francouzští a irští zemědělci.

Státy Mercosuru jsou již nyní zdaleka největšími dovozci tohoto zboží do EU. Každoročně ho ke břehům starého kontinentu připluje kolem čtvrt milionu tun. Jihoameričané ale chtěli dovážet mnohem více. A to se jim také povedlo.

Obchodní jednání s Mercosurem se protahují. Farmáři mají strach, automobilky cítí příležitost

Jednání o obchodní dohodě s jihoamerickým sdružením Mercosur se dále protahují. Unijním zemědělcům se nelíbí zvyšování dovozu hovězího, Brazílie má problém s otevřením svého trhu evropským automobilkám. Pokud se však neshody podaří překonat, bude se jednat o zatím nejlukrativnější dohodu, kterou kdy EU uzavřela. Zároveň by se liberalizoval trh pro více než 750 milionů lidí.

Obchodní smlouva je přitom jen částí obsáhlé asociační dohody. Ta sestává kromě obchodního pilíře také z pilíře politického a kooperačního, na kterých vyjednavači nalezli shodu už v loňském roce.

Tyto pilíře v sobě zahrnují politický dialog a spolupráci v oblastech jako je migrace, digitální ekonomika, výzkum a vzdělávání, lidská práva, boj proti terorismu, kyberkriminalita a praní špinavých peněz nebo v už zmíněné oblasti ochrany životního prostředí.

Cesta k oficiálnímu schválení dohody je ale ještě dlouhá. V nejbližší době se bude pracovat na právní revizi celého textu. Finální podobu následně Komise nechá přeložit do všech oficiálních jazyků EU. Poté bude následovat schválení v Evropském parlamentu a v Radě EU.

Dohoda s Mercosurem je další v řadě obchodních smluv, které EU v posledních letech uzavřela se zeměmi po celém světě. Po neúspěchu Transatlantického investičního partnerství (TTIP) mezi EU a USA se totiž bruselští vyjednavači zaměřili na jiné partnery.

Po přijetí rozsáhlé obchodní dohody s Kanadou (CETA) následovala prozatím největší obchodní dohoda uzavřená s Japonskem. Dlouho na sebe nenechal čekat ani podpis dohody o zóně volného obchodu se Singapurem.

Očekává se, že krátce po Mercosuru přijde na řadu další dohoda, tentokrát s Vietnamem.

Obchodní dohody EU: Od Japonska až po Jižní Ameriku

Evropská unie obchoduje s téměř celým světem. Následující shrnutí obsahuje to nejdůležitější, co se v oblasti společné obchodní politiky EU v současné době odehrává.