RR Střední Morava vyhlásila novou výzvu

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Morava vyhlásila vyhlásila novou výzvu v oblasti Integrovaného rozvoje a obnovy regionu.

Výzva se týká oblasti 2.2.10 Integrovaný plán konverze zóny, Podoblasti Rozvoj měst, Priority 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu.

Cílem výzvy je zvýšení atraktivity měst pro práci a investice a zvyšování kvality života ve městech.Zvýšení kvality života ve městě prostřednictvím investic do integrovaného plánu konverze zóny.

Podporované aktivity:

  • revitalizace objektů 14. a 15. bývalého areálu firmy Baťa – jedná se především o demolice a přípravu území, přívod inženýrských sítí, rekonstrukci 14. budovy, rekonstrukci 15. budovy, výstavbu spojovacího traktu, realizaci interiéru a instalaci expozic,
  • Revitalizace návazné infrastruktury a parteru objektů 14. a 15. – jedná se především o obnovu komunikací, chodníků a zpevněných ploch, instalaci dopravního znační, realizaci venkovního osvětlení a sadové úpravy.

Konečný termín pro předložení projektových žádostí je 9. 3. 2011 do 12:00 hodin.

Místo realizace projektů: Území města Zlín.

Pro podoblast podpory 2.2.10 je v rámci této výzvy stanovena finanční alokace ve výši 500 mil. Kč.