Regionální rada regionu NUTS II Střední Čechy vyhlásila nové výzvy

Regionální rada regionu soudržnosti Střední Čechy otevřela nové výzvy zaměřující se na sociální integraci a vzdělávání v rámci oblasti podpory rozvoj měst a venkova.

Nové výzvy se týkají dvou oblastí podpory – oblasti podpory 3.2 Rozvoj měst a oblasti podpory 3.3 Rozvoj venkova Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Čechy.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – sociální integrace

Na realizaci projektů v této oblasti podpory je vyčleněno 70 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony korun. Maximální výše není stanovena.

Podporované aktivity:

 • budování infrastruktury (nákup, výstavba);
 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů;
 • transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce;
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem);
 • pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – sociální integrace

Na projekty realizované v rámci této oblasti podpory je v této výzvě alokováno 55 milionu korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion korun, maximální výše není stanovena.

Podporované aktivity:

 • budování infrastruktury (nákup, výstavba);
 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů;
 • transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce;
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem);
 • pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality poskytovaných služeb a technologický rozvoj – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková;
 • výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání (střední školy a jiné instituce)

Celkem je na realizaci projektů v této výzvě vyčleněno 60 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony korun. Maximální výše není stanovena.

Podporované aktivity:

 • budování infrastruktury (nákup, výstavba)
 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů
 • transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce
 • zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce
 • pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality výuky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (střední školy a jiné instituce)

Na realizaci projektů v této oblasti podpory je vyčleněno 65 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion korun. Maximální výše není stanovena.

Podporované aktivity:

 • budování infrastruktury (nákup, výstavba)
 • modernizace, obnova a rekonstrukce stávajících objektů
 • transformace nevyužívaných prostor nebo zařízení sloužících k jiné funkci na využití, které odpovídá lépe poptávce
 • zavádění moderních technologií a dalších inovací ve výuce
 • pořízení zařízení a vybavení s ohledem na zvýšení a zajištění kvality výuky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • pořízení výpočetní techniky – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • úpravy infrastruktury s ohledem na integraci marginalizovaných skupin společnosti (např. osoby s handicapem) – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • terénní úpravy – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková
 • výstavba a rekonstrukce parkovacích ploch – tato aktivita bude podporována pouze jako doplňková

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání (základní školy)

Na projekty realizované v rámci této oblasti podpory je v této výzvě alokováno 40 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony korun, maximální výše není stanovena. Podporované aktivity v této oblasti podpory jsou stejné jako v případě středních škol.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (základní školy)

Celkem je na realizaci projektů v této výzvě vyčleněno 90 milionů korun, přičemž minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 1 milion korun. Maximální výše není stanovena. Podporované aktivity v této oblasti podpory jsou stejné jako v případě středních škol.

Oblast podpory 3.2 Rozvoj měst – oblast vzdělávání (mateřské školy)

Na realizaci projektů v této oblasti podpory je alokováno 50 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt činí 2 miliony korun. Maximální výše není stanovena. Podporované aktivity v této oblasti podpory jsou stejné jako v případě středních škol.

Oblast podpory 3.3 Rozvoj venkova – oblast vzdělávání (mateřské školy)

Na tuto oblast podpory bylo v této výzvě vyčleněno 180 milionů korun. Minimální výše celkových způsobilých výdajů na jeden projekt je 1 milion korun, maximální výše není stanovena. Podporované aktivity v této oblasti podpory jsou stejné jako v případě středních škol.

Projektové žádosti se předkládají osobně od 15. září 2008 do 14. listopadu 2008 do 12:00 hodin na oddělení Administrace projektů, Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy, Zborovská 11, Praha 5.

Více informací lze získat u Ing. Ivany Hlavínové, tel.: 257 280 327, e-mail: hlavinova@ropsc.cz a Ing. Dany Pudilové, tel: 257 280 121, e-mail: pudilova@ropsc.cz.