Profil poslankyně Evropského parlamentu: Zuzana Roithová

Roithová EP

Zuzana Roithová byla do Evropského parlamentu zvolena na kandidátce Křesťanské a demokratické unie – Československé strany lidové. KDU-ČSL se v Parlamentu připojila k frakci Evropské strany lidové / Evropských demokratů. Roithová působí ve Výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, jehož je zároveň místopředsedkyní, dále v Delegaci pro vztahy se zeměmi Střední Ameriky a ve Smíšeném parlamentním shromáždění AKT-EU.

Zuzana Roithová se narodila roku 1953 v Praze. Po maturitě byla přijata ke studiu na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, kterou dokončila v roce 1978. Během praxe v nemocnici v Berouně, Fakultní nemocnici v Motole a ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady složila atestace I. a II. stupně oboru lékařka – radiodiagnostik. V roce 1992 absolvovala kurz pro manažery ve zdravotnictví organizovaný projektem HOPE v odborné gesci Wharton University v USA, který zakončila získáním osvědčení Executive Health Care Management. V letech 1994–1997 studovala dálkově na Sheffield Hallam University a získala titul Master of Business Administration.

Je spoluzakladatelkou Asociace nemocnic ČR, kde od roku 1991 zastávala funkce předsedkyně i místopředsedkyně.

Od roku 1990 do prosince 1997 byla ředitelkou Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V lednu 1998 byla jmenována do funkce ministryně zdravotnictví České republiky vlády premiéra Josefa Tošovského. Po červnových volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kdy byla jmenována nová vláda, se v červenci 1998 vrátila do funkce ředitelky Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Zde pracovala do listopadu 1998, kdy byla zvolena senátorkou za obvod Prahy 10.

V Senátu se věnovala třem tématům, kromě zdravotnictví též neziskovému sektoru a oblasti vstupu České republiky do EU. V prvním období pracovala ve Výboru pro evropskou integraci Senátu PČR, kde byla zodpovědná za oblast zdravotnictví, sociální politiku, ochranu spotřebitele, zaměstnanost a instituce EU. V prosinci 2000 byla zvolena na další dva roky předsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR. Od prosince 2002 byla místopředsedkyní Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku, členkou Stálé komise Senátu pro Ústavu ČR a parlamentní procedury, členkou Stálé delegace Parlamentu ČR do ZEU – Prozatímního shromáždění pro evropskou bezpečnost a obranu.

Od května 2001 do listopadu 2003 byla místopředsedkyní KDU-ČSL se zodpovědností za program a zahraniční vztahy. Dále je členkou Celostátní konference KDU-ČSL. Od roku 2000 je členkou Evropského hnutí České republiky, které je součástí Mezinárodního evropského hnutí se sídlem v Bruselu. Od března 2000 do března 2002 byla předsedkyní tohoto hnutí.

Zuzana Roithová hovoří anglicky. Je vdaná a má jednoho syna.

Kontakty: zroithova@europarl.eu.int

Bât. Altiero Spinelli, 03F258, 60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60, B-1047 Brusel

Fax: +32 (0)2 284 9485

Bât. Louise Weiss, T11008, Allée du Printemps, BP 10024/F, F-67070 Strasbourg Cedex

Fax: +33 (0)3 88 17 9485

Poštovní adresa: Evropský parlament, Rue Wiertz, ASP 03F258, B-1047 Brusel